Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Vinnande bredd hos Vinninga Cement

Mångfald och bredd har varit ett vinnande koncept för Vinninga Cement. Företaget har ett stort utbud av produkter från marksten och mursten till väggelement och rör. Och bland kunderna finns allt från privatpersoner till stora byggföretag.

Vinninga Cementvarufabrik är en traditionell mellanstor betongtillverkare med en historia som sträcker sig bakåt ända till 1937. Från början var tillverkningen inriktad på rör till täckdikning av åkermark men med åren har både företaget och utbudet växt.
– Vi säljer många produkter idag, som L-stöd, T-stöd, väggelement, sockelelement, plintar, balkar, maeksten och mursten med mera. Vi har som målsättning att utveckla och producera produkter för lantbruks-, entreprenad- och byggsektorn, berättar Anders Holgersson som är ägare till Vinninga Cement.

Anders Holgersson tog över 2006 då han köpte företaget av familjen Öhman som ägt Vinninga Cement sedan starten. Då hade företaget gått igenom en svacka och hade bara fyra anställda.  Idag är man 50 anställda och omsättningen har mångdubblats under åren som gått.
– Vi har växt kontinuerligt i tio år. De senaste två åren med ungefär tio procent per år och vi planerar att växa lite till.

Idag levererar företaget sina produkter över hela Sverige och Norge. Till storsäljarna hör väggelement och grundsystem för byggnationer.
Nyckelord för Vinninga Cement är Produktkvalitet, Leveranssäkerhet och Engagemang. Genom tillgången till ett stort fabriksgolv har man kapacitet att ta sig an såväl stora som små projekt.

– Vi har skicklig personal med ett stort engagemang som jobbar med både sinne och känsla. Våra produkter har en standard som håller år efter år och vi levererar alltid enligt överenskommelse genom att vi har ett komplett nät av transportföretag som gör att vi kan tillgodose våra kunders behov, säger Anders Holgersson.