Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Visionen stavas hållbarhet för HallandsHamnar

Halmstad och Varberg är två växande logistiknav att räkna med. I samband med ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i Varberg enades HallandsHamnar AB och Stena Line om en flytt till Halmstad. Stena Lines färjeverksamhet stannar då inom familjen HallandsHamnar, och den nybyggda hamnen i Varberg blir Europas modernaste för skogsprodukter.

HallandsHamnars nya hamn i Varberg beräknas stå färdig 2023. Målet är att den ska vara Europas modernaste och mest hållbara hamn för skogsprodukter. Varberg är redan idag Sveriges största utskeppningshamn för sågade trävaror och andra skogsprodukter. Den nya hamnen kommer att ha en större kapacitet, men kommer framförallt att vara anpassad för framtidens hållbara transportlösningar.
– När nya Farehamnen i Varberg ska byggas är visionen att transporterna till och från Europas modernaste skogshamn och Södra i princip ska vara fossilfria. I den nya hamnen ska förutsättningarna för att hantera gods via järnväg bli ännu bättre. En annan viktig del av hållbarhetsarbetet är att fartygen i hamn ska vara anslutna till landström och därmed gå på förnybar el istället för sina dieselmotorer, säger Reine Antonér, styrelseordförande i HallandsHamnar AB.
Även den interna hamnlogistiken kommer att förbättras. Redan idag går de flesta av hamnens fordon på förnybara drivmedel eller el.

Regional tillväxtmotor
För HallandsHamnar i Halmstad finns liksom i Varberg en tydlig vision som stavas hållbarhet. Hamnen har bland annat klimatsäkrats då 140.000 kvadratmeter av hamnområdet höjts. Import av bilar samt hantering av recyclingprodukter är huvudfokus för hamnen i Halmstad. Från och med februari 2020 går Stena Lines färjor till danska Grenå från Halmstad istället för Varberg.
– Vi får helt nya upptagningsområden från Halmstad och vi blir en del av den så kallade södra korridoren. Det finns stora befintliga godsflöden mellan Sverige och Danmark som idag går på landsväg och som har fördelar av att ta sjövägen istället. Vi tror på en stark tillväxt för vår fraktverksamhet på linjen de närmsta åren och kommer att utveckla den efter våra kunders krav och marknadens utveckling. Vi ser också goda möjligheter att utveckla den svensk-danska turismen, säger Tony Michaelsen, Stena Lines linjechef för Region Danmark.
– Redan innan vi fick beslutet började vi leta efter nya logistikmöjligheter som kan gynna Stena Line i samband med flytten. Vi ser också färjeverksamheten som ett viktigt komplement för oss från HallandsHamnars sida. Vi har ett mycket bredare erbjudande nu och vi kan fortsätta utvecklas som en regional tillväxtmotor med intermodala logistiklösningar, säger Reine Antonér.

Krävs gemensam insats
Recycling, eller återvinningsmaterial, är ett växande godsslag då Stena Recycling har investerat stora summor i sin anläggning i Halmstad – idag är den Europas modernaste för metallhantering och återvinning. För att investeringen ska vara hållbar hela vägen krävs bra logistik i hamnen.
– Vi har riktigt bra ytor att växa med. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners ser vi ljust på framtiden och vi kommer framförallt att arbeta mer miljöinriktat. Dock är det av största betydelse att andra hamnar arbetar lika aktivt för att minska sin klimatpåverkan, så att vi inte ensamma försöker uppnå en förändring. Vi är mycket starkare tillsammans och det krävs en gemensam insats för att minska klimatpåverkan i större skala, avslutar Reine Antonér.