Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Vissheim hjälper till att lösa hållbarhetsproblem

Det nordiska klimatet gör oss beroende av att importera grönska från andra länder. Att successivt minska det behovet ger en mycket positiv inverkan på Sveriges klimatavtryck, och samtidigt medför det att vi i större utsträckning kan konsumera närodlat. Vissheim strävar efter att göra det möjligt för alla att odla i stadsmiljö.

Grönt är det nya svarta. I alla fall om man ser till den senaste trenden inom såväl livsmedelsindustrin som inredningsbranschen. Vi vill omge oss med mer grönska, och det finns otaliga studier som visar att det ger snabba och positiva effekter på vår hälsa. Att skapa en grön och hälsosam inomhusmiljö kan med fördel förenas med att odla ätbara växter. Det blir dubbla vinster!

Tar gröna lösningar till ny nivå
Linköpingsföretaget Vissheim etablerades för tre år sedan men har redan hunnit lansera flera produkter, etablerat samarbeten med stora fastighetsbolag och restauranger, samt nyligen etablerat ett eget laboratorium för odling och produktutveckling. Företaget vann dessutom SKAPA-priset som Årets unga innovatörer 2018.
Att det finns ett stort sug på marknaden efter gröna lösningar är känt sedan länge. Vissheim tar det till en ny nivå med sina innovativa odlingsmöbler Vimur och Yggdrasil. Vimur kombinerar dessutom en hög grad av estetik och ett tydligt formspråk med samhällsnytta. Med Vimur är det nämligen ytterst svårt att misslyckas med sina växter.
– Yggdrasil är vår senaste lansering och är tänkt som en mikroodling som kan placeras nästan var som helst inne i ett restaurangkök. Yggdrasil liknar en vinkyl och gör det möjligt att odla örter och grönsaker snabbt, på en liten yta och med minimalt underhåll, förklarar Erik Söderby, som grundade företaget tillsammans med Josefin Persson och Tobias Hultqvist, samtliga från Linköpings universitet.

Odla mycket på liten yta
Restaurang Jord i Linköping är en ny samarbetspartner som visat intresse för Vissheim mycket tack vare Vimur. Mannersons fastigheter, Stångåstaden, Sankt Kors och Klövern är intresserade av att få in mer grönska i fastigheterna och har redan köpt in och testat lösningar från Vissheim i sina fastigheter. Att få in mer grönska är inte längre en trend – det är en livsstil och ett nytt sätt att tänka, menar Erik Söderby.
– Hållbarhet är numera en konkurrensfördel för i stort sett alla företag. Vi satsar på hållbarhet fullt ut i vår egen verksamhet, som går ut på att få fler att odla i stadsmiljö. Det ska vara lätt och roligt att odla, och vi bidrar till att lösa ett hållbarhetsproblem genom att man med våra lösningar kan odla mycket på liten yta.
Ytterligare en aspekt av hållbarhet är att allt tillverkas i Sverige, närmare bestämt i Eskilstuna. På så sätt kan produkterna snabbt skickas ut till kunder över hela landet, och transporterna effektiviseras så långt det går.
Framtidsvisionen är att få upp intresset för att odla hemma och på arbetsplatser, på skolor och i restaurangkök. I stort sett överallt. Med ett eget produktutvecklingslaboratorium kan Vissheim fördjupa sina samarbeten och utveckla produkter som marknaden efterfrågar.