Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Viverks industritvättmaskiner klarar avancerade komponenter

Viverk hjälper till att slå hål på myten om den bullriga och smutsiga industrin. Som leverantör av industritvättmaskiner samt kundanpassade specialmaskiner vet man på Viverk att renhet är av högsta prioritet inom den moderna verkstadsindustrin, liksom krav på en god arbetsmiljö där maskinerna ska vara så tystgående som möjligt.

Viverk etablerades i Vislanda redan 1947, och började tillverka industritvättmaskiner 1965. Redan då var kraven på renhet höga inom industrin, men det är först på senare år som medvetenheten kring det tycks vara i linje med hur verkligheten ser ut. Verkstadsindustrin brottas mycket med den gamla bilden av industrin som en tung, smutsig och mörk arbetsplats. Viverk kan intyga att det är en missvisande bild.

Renhet på partikelnivå
I stort sett alla industrikomponenter tvättas, det kan vara ventiler, motorblock, växellådor eller kugghjul – allt ska vara rent innan det går vidare i tillverkningsprocessen. Renheten garanterar nämligen slutproduktens kvalitet och prestanda.
– Om renheten inte kan garanteras så finns det stor risk för haveri i slutprodukten, och därför mäter vi renhetsresultatet för alla maskiner innan de levereras till kund. Det har vi ett eget laboratorium för i Vislanda, upplyser Michael Wickell, vd för Viverk.
Rena komponenter håller längre – och kraven på renhet är idag så höga att man mäter på partikelnivå. Extremt rena komponenter möjliggör för avancerad bearbetning med mycket snäva toleranser, vilket också är normen idag. Snäva toleranser ger i sin tur minskad energiförbrukning och därav kan man också förstå hur viktigt det är att komponenterna faktiskt är näst intill kliniskt rena.
– Rena komponenter är alltså mer miljövänliga genom att de både håller längre och bidrar till en lägre energiförbrukning genom högre effektivitet. Därför kan vi säga att vi arbetar med att minska industrins miljöavtryck, tillägger Michael Wickell.

Allt mer kundunikt
Viverks fabrik i Vislanda tillverkar hundratals industritvättmaskiner årligen, samt ett ökande antal specialbyggda maskiner. Standardsortimentet av industritvättmaskiner kan också till viss del kundanpassas. Trenden går mot mer och mer kundunika lösningar där tvättresultatet ska vara mätbart på varje enhet.
– Vi är flexibla och har lång erfarenhet av att kundanpassa maskinerna. Vi kan bygga en helt ny maskin som är helt anpassad efter en viss komponent. Ta till exempel en växellåda med många invändiga skrymslen, den blir inte ren i en standardmaskin. Vi kan då konstruera en maskin som garanterat gör rent även de mest avancerade komponenter, säger Michael Wickell.
Det finns inte många andra som kan tillverka med lika stor flexibilitet som Viverk, som levererar specialmaskiner till kunder över hela Europa.