Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

VL: ”Lyckosamt med egen körskola”

Att AB Västerås Lokaltrafik, VL, värnar om såväl personal som resenärer är tydligt med tanke på de senaste satsningarna – bland annat på egen körskola. Här får personalen ta del av kontinuerliga utbildningar på temat service och bemötande. Eco-driving är ett annat kärt tema som ligger väl i linje med företagets skarpa miljöprofil.

VL var en av pionjärerna på miljöområdet. Bolaget har en stor andel biogasdrivna bussar, i skrivande stund över 90 procent. Det, tillsammans med en tydlig strävan efter att ständigt förbättra erbjudande och service gentemot resenärerna, gör VL till en samhällsbyggare som kan inspirera fler att låta bilen stå.

Fortsätter med körskolan
VL kör all linjetrafik i Västmanland. Det omfattar med andra ord all skattebaserad trafik – både stadstrafik och regiontrafik, samt till viss del även skolskjuts.
– Då vi byggde ut stadstrafiken kraftigt under 2013 såg vi att vi behövde anställa många nya chaufförer. För att genomföra det på ett effektivt sätt valde vi att öppna en egen körskola. Det blev så framgångsrikt att vi valde att fortsätta med körskolan för vidareutbildning och framtida rekryteringsbehov, berättar vd Peter Liss.

Möjligheter med mångfald
Peter Liss berättar att man på VL är mycket stolta över den bredd på etnisk tillhörighet som finns bland medarbetarna. Av de cirka 600 anställda finns drygt 40 olika nationaliteter representerade.
– Eftersom vi har en så stor mångfald så kan vi hjälpa regionen i bemötandet av nyanlända. Vi kan exempelvis vara ute och informera om vilka möjligheter som finns med kollektivtrafiken, både som resenär och som potentiell framtida medarbetare.
Bland andra spännande projekt finns ett på EU-nivå där VL lyckats introducera en elbuss i Västerås stadstrafik. Elbussens första tur gick av stapeln redan under december 2014 och den kan vara ute i stadstrafiken under fem timmar utan omladdning. Det finns enligt Peter Liss en stor utvecklingspotential för elbussar som i framtiden med stor sannolikhet kommer att ersätta biogasbussarna successivt.
– Vi ser detta som nästa generations innerstadsbussar efter biogasbussarna.

Möter framtiden med nytänkande
Nytänkande tycks ligga för VL, som också fått ta emot ett pris under 2015 i form av Årets biogasutmärkelse från branschen. Motiveringen grundades på det arbete som VL gjort för att introducera fler biogasbussar i länet. Dessutom har man i regionen en väl utbyggd infrastruktur vad det gäller tankning av biogas.
VL har även egna verkstäder runtom i regionen och därmed en väl utbyggd infrastruktur för att kunna fortsätta att driva en riktigt bra kollektivtrafik i Västmanland. Företaget möter framtiden med nytänkande och optimism.