Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Volvo CE utvecklar framtidens hjullastare – och utbildar nästa generation

Hela industrin och i synnerhet fordonsindustrin präglas av kontinuerliga teknikskiften med nya bränsletyper, smartare design och effektivare framdrift. Det påverkar också utvecklingen för Volvo CE i Arvika, som tillverkar hjullastare för den globala marknaden, bland annat L350 som är Volvos största modell av hjullastare.

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i fabriken i Arvika, som är Volvokoncernens globala huvudanläggning för tillverkningen av hjullastare. Det finns inget som tyder på att investeringstakten kommer att mattas av under kommande år – snarare tvärtom.

Säkerheten först
Den största utmaningen för verksamhetens 900 medarbetare ligger inte i att förvalta de värden som Volvo CE i Arvika under lång tid byggt upp och fortfarande står för – här finns sedan länge en väletablerad kultur av säkerhet, hållbarhet och kvalitet. Det gäller alla steg i tillverkningen, och omfattar även all användning av den färdiga produkten.
– Kunderna ska kunna lita på att en maskin från Volvo CE alltid håller absolut högsta kvalitet, samt att den tillverkats i en miljö där säkerhet går före allt annat. Det kan vi verkligen stå för här i Arvika, säger fabrikschefen Mikael Liljestrand.
Den största utmaningen för framtiden handlar snarare om att vidareutveckla verksamheten för att ligga ett steg före i teknikskiftet och den pågående industrirevolutionen.

Framtidens hjullastare
Alla pratar nu om Industri 4.0 – här har Volvokoncernen redan kommit långt, det har presenterats mycket avancerade system som också varit frekvent omskrivna i media under 2019. Men kan man verkligen se in i framtiden och utveckla morgondagens produkter idag?
–  Vi måste utveckla framtidens hjullastare redan idag för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, och det som vi i Sverige främst kan konkurrera med är högteknologisk produktion med överlägsen kvalitet. Det finns många exempel på hur Volvo CE faktiskt leder utvecklingen inom området, menar Mikael Liljestrand, och fortsätter:  
– Volvo CE har i ett forskningsprojekt med eldrivna arbetsplatser visat att koldioxidutsläppen kan minska med upp till 95 procent och till sommaren kan kunderna beställa eldrivna hjullastare i det minsta segmentet. Vi hjälper våra kunder att minska bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och den skadliga miljöpåverkan.

Nästa generations medarbetare
Teknikutvecklingen ställer höga krav på industriföretagen som snabbt måste kunna ställa om sin verksamhet. Ytterligare en stor utmaning kretsar alltså kring kompetensförsörjningen.
– Digitaliseringen ger oss stora möjligheter – men det gäller även våra konkurrenter. Därför måste vi se till att ligga steget före och kompetensutveckla snabbare än andra, förklarar Mikael Liljestrand.
För Volvo CE handlar det om att uppnå en lägre totalkostnad i produkterna genom högre kvalitet med större prestanda och längre hållbarhet. I Arvika har man en lång tradition av ständiga förbättringar och att utveckla medarbetare.
– Utöver interna utbildningar har vi kontakt med nästa generations medarbetare på universitet och skolor. Ett annat initiativ är Volvosteget, här får ungdomarna aktivt arbeta med både tillverkning och utveckling, och många väljer Volvo CE i Arvika som sin arbetsplats efter det. Troligtvis värdesätter nästa generations medarbetare att få vara med och bidra till en hållbar framtid tillsammans med oss, avslutar Mikael Liljestrand med.