Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Volvo CE vill ligga steget före

Hela industrin och i synnerhet fordonsindustrin präglas av kontinuerliga teknikskiften med nya bränsletyper och effektivare framdrift. Det påverkar också utvecklingen för Volvo CE i Arvika, som tillverkar hjullastare för den globala marknaden.

De senaste åren har det gjorts stora investeringar i fabriken i Arvika, som är Volvokoncernens globala huvudanläggning för tillverkningen av hjullastare, och det finns inget som tyder på att investeringstakten ska avta – snarare tvärtom. Den största utmaningen för verksamhetens 900 medarbetare ligger inte i att förvalta de värden som Volvo CE står för – utan om att utveckla för att ligga ett steg före i teknikskiftet.
– Vi måste utveckla framtidens hjullastare redan idag för att vara fortsatt konkurrenskraftiga, och det som vi i Sverige främst kan konkurrera med är högteknologisk produktion med överlägsen kvalitet, säger Per Magnusson, teknikchef på Volvo CE i Arvika.
Volvo CE leder bland annat ett forskningsprojekt med eldrivna arbetsplatser som ska minska koldioxidutsläppen med upp till 95 procent. Det innefattar bland annat utveckling av nya maskiner och det finns redan en prototyp för hybridhjullastare som väckt stort intresse.
– Eldrift kommer i framtiden inte enbart att begränsas till personbilar. Om vi kan skapa hjullastare som drivs med el istället för diesel så kan vi bidra till att de branscher som använder våra maskiner markant minskar bränsleförbrukningen, koldioxidutsläpp och den skadliga miljöpåverkan.

Konkurrerar med högteknologi och kvalitet
Teknikutvecklingen, i kombination med oberäkneliga svängningar på de globala marknaderna, ställer höga krav på industriföretagen som snabbt måste kunna ställa om sin verksamhet.
– Digitaliseringen ger oss stora möjligheter – men detsamma gäller våra konkurrenter. Därför måste vi se till att ligga steget före och kompetensutveckla snabbare än andra aktörer på marknaden för att möta omvärlden, konstaterar Per Magnusson.
För Volvo CE handlar det om att uppnå en lägre totalkostnad i produkterna genom högre kvalitet med större prestanda och längre hållbarhet. Marknaden är enligt Per Magnusson medveten om vilka fördelar som finns med att satsa på högkvalitativa lösningar med lägre totalkostnad.
– I Arvika har vi under flera år fokuserat på att effektivisera produktionen och samarbetar dagligen med våra kollegor globalt inom Volvokoncernen. En annan viktig del är att vi i större utsträckning använder digitala prototyper. Men för att möjliggöra en sådan utveckling måste vi satsa på ny kompetens i fabriken.
Utöver interna utbildningar och olika utvecklingsmöjligheter för dagens medarbetare har företaget också aktiva kontakter med nästa generations medarbetare på universitet och skolor. Ett annat initiativ är Volvosteget, en specialiserad yrkesutbildning med lön för ungdomar mellan 18 – 24 år. Inom utbildningen får ungdomarna aktivt arbeta med både tillverkning och utveckling, och många väljer Volvo CE i Arvika som sin arbetsplats.
– Vi befinner oss mitt i en stark utvecklingsfas och det finns inga genvägar framåt, så visst stöter vi på utmaningar längs vägen. Samtidigt är det enormt motiverande att veta att vi är med och bidrar till en hållbar framtid med våra maskiner, säger Per Magnusson.