Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Volvo ser över långsiktiga kompetensbehov

Etableringen av klustermiljön Techtank är ett exempel på en insats som görs för att bevara det industriella arvet som Olofström gjort sig ett namn på – samtidigt som man blickar framåt tillsammans. Volvos närvaro bidrar till att öka intresset för regionen när behovet av att locka högutbildad arbetskraft blir allt mer omfattande.

Volvo arbetar ständigt för att höja kunskapsnivån i Olofström och Blekinge. En av de största utmaningarna som regionen står inför är den långsiktiga kompetensförsörjningen. Stora pensionsavgångar är en del av utmaningen – men det är inte hela bilden.
– I takt med att tekniken har blivit allt mer avancerad inom tillverkningsindustrin generellt så har det också vuxit fram ett nytt kompetensbehov där utbildningsnivån är högre och inriktningen mer specialiserad, förklarar Magnus Nilsson, platschef på Volvo Car Body Components i Olofström.
– För att man från andra delar av landet, speciellt från storstadsregionerna, ska betrakta regionen som attraktiv krävs det mycket mer än de stora industriernas närvaro, tillägger han. Det krävs en uttalad tillväxtstrategi och en region som vill växa och utvecklas för framtiden. Vi måste samverka mer inom hela regionen för att man ska lyfta blicken från Olofström och inkludera hela Blekinge, rentav hela södra Sverige, som en gemensam tillväxtregion.

Med internationell utblick
Magnus Nilsson nämner Swereas etablering som en positiv utveckling i en region som är mycket intressant och som levererar med internationell utblick. Att det inom Techtank dessutom finns ambitioner om att skapa ett globalt ledande centrum för stamping (pressning) i Olofström och Blekinge förstärker bilden.
– Om vi talar enbart för Volvo Cars del så levererar vi till Göteborg, Belgien, Kina och framöver USA. När det gäller Volvo Lastvagnar levererar vi till Umeå, USA och Brasilien. Vår räckvidd är med andra ord enorm – vi har utbyte med hela världen då vi i Olofström är Volvo Cars globala centrum för pressning. Det om något borde vara en sak som lockar fler till regionen.
Magnus är också noga med att betona att man inom Volvo fortfarande kan börja på fabriksgolvet och arbeta sig upp i organisationen. Enbart i fabriken i Olofström finns säkert uppemot hundratalet olika roller inom allt från produktion och processutveckling till ekonomi och affärsutveckling.

Högre status på industrijobb
Volvo Car Body Components har cirka 2600 anställda fördelade på Olofström och Göteborg. Merparten finns i Olofström, där den stora fabriken också ligger.
– En av våra viktigaste uppgifter för framtiden är att få upp en högre status på industrijobben. Det är väldigt många år sedan det var fråga om tunga jobb i en smutsig och mörk fabriksmiljö. Den moderna industrin är högteknologisk med rena, ljusa arbetsmiljöer som inspirerar till kreativ utveckling, säger Magnus.
Inom Volvos produktion handlar det idag mer om att styra och programmera robotar än något annat. Att det för närvarande råder stor brist på styrtekniker och robottekniker ser Magnus Nilsson dock som en stor utmaning.
– Tekniska utbildningar är värda att satsa på. Det finns en stor bredd inom den här typen av utbildningar som öppnar möjligheter inom väldigt många segment. Det är inte enbart inom Volvo som vi behöver anställa tekniker – de behövs överallt och inte minst med tanke på att vi befinner oss mitt i en omställning mot ett mer hållbart samhälle.