Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Volymfördelar med gemensam organisation för samhällsnära tjänster

Rent dricksvatten direkt ur kranen är en självklarhet för alla som bor i Sverige. Få funderar på hur mycket arbete som ligger bakom – men i själva verket är det många verksamheter i flera led som måste fungera för att vi ska få vårt vatten. Njudung Energi säkerställer flera av samhällets mest grundläggande infrastrukturer.

Sävsjö och Vetlanda kommuner har valt att samordna flertalet samhällskritiska funktioner under varumärket Njudung Energi.
– Eftersom samtliga bolag inom Njudung Energi arbetar gränsöverskridande över båda kommunerna uppnås målen mer kostnadseffektivt. Med gemensamma krafter skapas ett starkare och mer heltäckande erbjudande som täcker åtta affärsområden där el, värme, vatten, gas och kommunikationslösningar är de främsta. För företag och industrier erbjuds även miljötjänster till konkurrenskraftiga priser, berättar koncernchef Ola Rosander inledningsvis.
Både Sävsjö och Vetlanda är expansiva kommuner. Fler verksamheter och invånare betyder ett mer omfattande arbete med samhällsinfrastrukturen. För Njudung Energi, som egentligen är det gemensamma varumärket för två kommunala energibolag (Njudung Energi Vetlanda AB och Njudung Energi Sävsjö AB), betyder det just nu ökade krav på framförallt VA-nätet och utbyggnad av fiber.

Framtidssäkra tjänster
Inom de två bolagen med dotterbolag sysselsätts omkring hundratalet personer inom allt från fiber- och elnätsbyggnation till underhåll och utveckling av VA-nätet. I skrivande stund pågår flera stora byggprojekt både på VA- och fibersidan. Att den främsta tillväxten sker inom dessa områden kan kopplas till att fler fasar ut privata VA-lösningar och söker en framtidssäker kommunal VA-tjänst.
– För i stort sett alla nybyggen, både kommersiella fastigheter och privata villor, är kommunala VA-tjänster det främsta alternativet. Det kan härledas till att man söker en bekymmersfri vardag där allt bara ska fungera så smidigt som möjligt utan att kunden själv behöver fundera så mycket på det, menar Ola Rosander.
Om man ser till de senaste årens tillväxt inom bolagen under varumärket Njudung Energi kan man snabbt konstatera att han har rätt.

Lika självklart som rent vatten
Utöver VA och fiber är det även stort tryck på övriga verksamheter och koncernen söker kontinuerligt tillsätta fler medarbetare för att sköta alla samhällsnära funktioner. Tack vare bredden kan man locka de bästa till sig, enligt Ola Rosander.
– En annan viktig aspekt är att vi med en gemensam organisation kan erbjuda fler funktioner för specialister, det vill säga lite mer spännande jobb för personer med högre utbildning, bekräftar han.
Att vara en attraktiv arbetsgivare är lika självklart som att rent vatten ska rinna ur kranen. Därför satsar alla bolag under varumärket Njudung Energi på kompetensutveckling med fortbildning och personlig utveckling för alla medarbetare oavsett position och funktion. Det är en viktig framtidsinvestering – precis som ett väl utbyggt och underhållet VA- eller fibernät.