Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

VTG är på hugget när ny infrastruktur ska byggas

VTG Entreprenad AB är ett anrikt transport- och entreprenadföretag i Västernorrland. Verksamheten grundades redan på 1930-talet och nya affärsområden har tillkommit under årens lopp. Idag står VTG för entreprenader och transporter samt försäljning av anläggningsmaterial till både privata och riksbyggare samt för fjärrfrakt och distribution via dotterbolaget Kustfrakt.

Stora industriella och offentliga uppdragsgivare uppskattar smidigheten och flexibiliteten hos VTG. Riksbyggarna, liksom SCA och andra skogsbolag, är exempel på återkommande kunder som ofta anlitar VTG för olika mark- och anläggningsarbeten.
– För SCA har vi både anlagt nya vägar i skogen för att underlätta deras distribution samt medverkat vid ombyggnationer av olika anläggningar. Det uppmärksammade Östrandsprojektet är inget undantag, där vi var underentreprenörer för Peab under hela projekttiden. Vår del var att bidra med transport av anläggningsmaterial till och från Östrands, berättar Niklas Eriksson, vd VTG Entreprenad AB.

All infrastruktur intressant
Projekt i Östrandsklassen är ovanliga – SCA investerade cirka åtta miljarder kronor i uppgraderingen av Östrands massabruk och satte rekordet Norrlands största investering någonsin.
VTG har ett tydligt uppsving som fortsätter långt efter färdigställandet av nya Östrands.
– Vi är lyhörda inför regionens behov inom flera områden, men fokuserar just nu mycket på infrastruktur. Vi är bland annat med och bygger ut fiber på uppdrag av flera norrländska kommuner. Att VTG är med och säkrar upp infrastrukturen för framtiden i våra trakter är vi mycket stolta över, säger Niklas Eriksson.
Andra projekt inom infrastruktur är också av intresse och ständigt återkommande, liksom utbyggnad av vindkraft som börjar ta fart igen efter flera års återhållsamhet. Vid utveckling av ny vindkraft krävs en god infrastruktur kring vindparken till att börja med – något som VTG har lång erfarenhet av.
– När det gäller vindkraft ser vi ett ökande intresse bland annat hos utländska investerare. Våra tjänster omfattar schakt och anläggning för nya vägar, förberedelser för kablage och fundament för kraftverket.
Niklas Eriksson är noga med att poängtera företagets stigande led i värdekedjan:
– Vi erbjuder mer än bara maskiner och lastbilar – vi kan ta hand om projektledning och arbetsledning kring i stort sett alla typer av infrastrukturella projekt.

Med på industriresan
VTG har fullt upp. Parallellt med företagets olika åtaganden inom mark- och anläggning bedrivs en expansiv verksamhet inom fjärr- och specialtransport. Det sker via dotterbolaget Kustfrakt, som införlivades i VTG under 2016. Till Kustfrakts affärsområden hör logistiktjänster, fjärrdistribution, specialtransporter i Sverige samt internationellt och en omfattande industriservice.
– Vår industriservice ska hjälpa kunderna att fokusera mer på sin kärnverksamhet. Logistiken sköter vi. Vårt mål med industriservice är att öka lönsamheten i kundens verksamhet genom att vi tillhandahåller effektiva transport- och logistiktjänster. Det kommer att satsas mer inom industrin framöver och då vill vi vara med på resan, säger Niklas Eriksson.