Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Vuxenutbildning är vägen till jobb

Alla som studerar inom vuxenutbildningen i Helsingborgs stad ska få rätt anpassat individuellt stöd för att komma närmare sina mål oavsett om invånarens mål är att studera vidare vid universitetet eller att komma in på arbetsmarknaden så snart som möjligt så finns resurser och engagemang för att möta det.

Den kommunala vuxenutbildningen i Helsingborgs stad vänder sig till alla som vill komplettera eller läsa upp sina betyg från grund- och gymnasieskolan, inklusive de som studerar sfi (svenska för invandrare). Inom vuxenutbildningen finns också ett stort antal yrkesutbildningar, yrkesvux, som är kortare än en traditionell gymnasieutbildning men som har samma mål – att utbilda för ett yrke.
Yrkeshögskoleutbildningar (Yh-utbildningar) är eftergymnasiala och organiseras även de under samma paraply som den kommunala vuxenutbildningen. Vuxenutbildningen är numera samlad under ett tak på Campusområdet i Helsingborg där även Lunds universitet ligger.

Ser arbetsmarknadens utmaningar
Samarbete med näringsliv och offentlig arbetsmarknad har blivit en självklarhet inom vuxenutbildningen. Oavsett om det är en längre eller kortare yrkesutbildning finns det oftast ett behov av att scanna av arbetsmarknadens efterfrågan och forma utbildningens innehåll därefter. Det gäller alltså inte enbart yrkesutbildningar även om samarbetet är tydligare där.
Det finns många exempel på hur vuxenutbildningen i Helsingborg arbetar med aktuella utmaningar på arbetsmarknaden. Ett är projektet JUNA, där ett antal nyanlända ingenjörer får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att välja bristyrket järnvägstekniker. Inom projektet får ingenjörerna först språkstöd under 10 veckor. Därefter börjar ingenjörerna på Trafikverkets skola i Ängelholm för blivande järnvägsingenjörer.
– Samarbetet inom projektet Järnvägsingenjörerna gynnar både nyanlända och en bransch som är svårt underbemannad. De första 50 järnvägsingenjörerna har redan börjat sin utbildning nu och vi har stora förhoppningar på resultatet, säger Claes Calmram enhetschef inom vuxenutbildningen vid på arbetsmarknadsförvaltningen inom Helsingborgs stad.
Att trygga kompetensbehovet i regionen är en viktig uppgift för arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg.
– Vuxenutbildningen är en stark aktör som kan matcha kompetens mot arbetsmarknadens behov, något som vi vill vidareutveckla tillsammans med näringslivet och den offentliga arbetsmarknaden framöver, säger Claes Calmram.