Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Vuxenutbildning med bredd i Skövde

Vuxenutbildning Skövde är en skola för dem som vill komplettera sina betyg för att kunna läsa vidare eller för dem som vill utbilda sig till ett visst yrke.
– Vi har en stor bredd och jämför man med andra kommuner i Skövdes storlek så har vi en stor vuxenutbildning i egen regi, säger Johan Strömberg, avdelningschef på Vuxenutbildning Skövde.

Vuxenutbildning Skövde satsar på flexibilitet och erbjuder utbildning på alla nivåer. Eleverna har stora möjligheter att påverka både upplägget på och innehållet i sina studier.
På skolan kan man exempelvis läsa in en gymnasieexamen eller någon annan behörighet till högskola/universitet för att sedan söka vidare studier. De som vill studera för att öka sina chanser att få drömjobbet kan söka en yrkesutbildning eller studera som lärling. Vuxenutbildning Skövde erbjuder yrkesutbildningar både på gymnasienivå och eftergymnasial nivå samt olika teoretiska kurser.
– Vi har ungefär 1200 elever per år och cirka 80 anställda, varav 60 är lärare, berättar Johan Strömberg.

Många möjligheter
Vuxenutbildning Skövde erbjuder bland annat Utbildning i svenska för invandrare (SFI) och Särskild utbildning för vuxna (Särvux). Här finns också kommunal vuxenutbildning, både på grundläggande och gymnasial nivå.
Vuxenutbildning Skövde har gymnasiala yrkesutbildningar som motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Dessa finns inom Vård och omsorg, Handel och service samt Administration med ekonomisk inriktning.
Sedan en tid tillbaka samarbetar Vuxenutbildningen med externa utbildningsanordnare för ett bredare utbud på yrkessidan. Exempelvis inom bygg och anläggning där eleverna kommer från stora delar av Sverige.
Vuxenutbildning Skövde har också yrkesutbildningar med språkstöd för invandrare som då läser sin yrkesutbildning 50 procent och svenska 50 procent.
– Språket ska inte vara något hinder då man startar en yrkesutbildning. Många kanske redan har kunskaper av ett yrke från sitt hemland, säger Johan Strömberg.

Statliga medel
Sedan 2009 har Vuxenutbildning Skövde sökt statliga medel för att starta gymnasiala yrkesutbildningar (Yrkesvux).
– Vi söker statliga medel i samverkan med kommunerna Karlsborg, Hjo, Tibro, Falköping och Tidaholm. Det som är nytt är att vi även har möjlighet att söka statliga medel för lärlingsutbildningar för vuxna inom olika yrkesområden. Kravet från regeringen är att eleverna ska vara ute på praktik minst 70 procent av utbildningstiden och det innebär att man knyter en arbetsplats till eleverna. Om de sköter sig på praktiken så har de nästan garanterat jobb efter avslutad utbildning, säger Johan Strömberg och fortsätter:
– Vi har täta kontakter med Arbetsförmedlingen, där vi lokaliserar vilka yrkesområden det kommer att bli en brist på och försöker spegla våra utbildningar mot yrken som kommer att generera jobb. Dessutom erbjuder vi skräddarsydda uppdragsutbildningar både i och utanför kommunen, främst inom data och vård- och omsorgsverksamhet, för att möta arbetslivets olika behov.

Yrkeshögskoleutbildning
Vuxenutbildning Skövde erbjuder även yrkeshögskoleutbildning (YH), som också är en statligt finansierad utbildningsform. Dessa utbildningar anordnas av utbildningsanordnare som godkänts av Myndigheten för yrkeshögskolan och är riksrekryterande.
I dagsläget har skolan yrkeshögskoleutbildning till Medicinsk sekreterare (utbildningen ger kunskaper i medicinsk dokumentation och administrativ verksamhet inom hälso- och sjukvårdssektorn) och Demensspecialiserad undersköterska (en utbildning för dem som jobbar inom demensvård och omsorg).