Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Vuxenutbildningen höjer studiemotivationen i nya lokaler mitt i centrum

Vuxenutbildningen öppnar nya möjligheter. Genom att med mycket nytänkande och flexibla upplägg erbjuda studier på grund- och gymnasienivå kan Vuxenutbildningen hjälpa individer vidare i livet. Uppdraget omfattar i första hand att erbjuda en andra chans och att bygga upp den kompetens som krävs för högre studier eller för att komma ut i arbetslivet.

Vuxenutbildningen erbjuder grund- och gymnasiekurser, svenska för invandrare (SFI), specialutformade kurser och program inom Särvux samt riktad kompetensutveckling i form av uppdragsutbildningar. I Karlskrona har man tidigare anordnat såväl ett stort antal yrkesutbildningar inom bl. a. vård, teknik och kollektivtrafik med fokus på bussförarutbildning som olika utbildningar på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

Det bästa betyget
I fjol utfärdade Vuxenutbildningen i Karlskrona 62 slutbetyg på gymnasienivå. Större delen av de studerande går nu vidare och söker in till högre utbildningar, en del går vidare i arbetslivet. I princip samtliga har en sysselsättning för kommande år, och det tycker Mikael Thorneus och Karl-Erik Olsson på Vuxenutbildningen är det bästa betyget.
– Vi skapar nya möjligheter, det handlar uteslutande om möjligheter som helt enkelt inte fanns innan individen kom till Vuxenutbildningen. På så vis är vi en viktig del av hela Karlskronas framtid, vi ser till så att människor utvecklas. På sikt utgör våra elever viktig arbetskraft som får hela regionen att växa, säger Mikael Thorneus.

Höjer motivationen i nya lokaler
För att Vuxenutbildningen ska lyckas med uppdraget krävs en hel del nytänkande.
– Vi kan inte erbjuda undervisning med samma upplägg som i grund- och gymnasieskolan, vi måste hitta på nya spännande sätt som får våra elever att vilja studera. Vi höjer motivationen med hjälp av olika metoder. En del av detta handlar om att göra utbildningstiden så kort som möjligt, så att man känner att det går framåt. En annan del handlar om att skapa en studiemiljö som inte liknar den som våra elever tidigare mött i skolan, och som inte fungerade för dem, förklarar Karl-Erik Olsson.
Vuxenutbildningen har satsat på helt nya lokaler mitt i centrala Karlskrona. Här finns all service inom räckhåll med hela stadens utbud, stadsbibliotek och skolbibliotek på gångavstånd. På skolan finns också ett eget café.
– Vi måste vara lättillgängliga för att våra elever ska känna sig motiverade att gå kvar, vi måste anpassa oss efter deras behov. Det arbetar vi med dagligen och flytten in till centrum markerar vår ambition. Vi har fått nya lokaler precis efter våra önskemål, det är en fantastiskt fin studiemiljö vi har här, understryker Mikael Thorneus.

Samarbete ger resultat
Vuxenutbildningen i Karlskrona samarbetar med kommunala vuxenutbildningsanordnare över hela Blekinge. På så vis kan man tillsammans göra större insatser och genomföra större projekt. Kompetensutveckling för lärare är ett exempel på något som genomförs gemensamt.
– Om vi ska uppnå resultat så krävs samarbete. Vi är bra på det här i vår region, och det gynnar naturligtvis våra elever. Vi planerar den enskilda elevens studieupplägg utifrån hennes..?.. behov och önskemål. Oavsett vad målet är med studierna så tar vi fram en individuell lösning som passar, säger Karl-Erik Olsson.

Saker på gång för ökad integration
Vuxenutbildningen har en del saker på gång i Karlskrona, bl.a. så integreras yrkeskurser med SFI.
– Vi har genomfört evenemang där SFI-elever fick träffa barn i grundskolan och prova på att använda språket genom att kommunicera med dem. Barnen fick ta del av andra kulturer genom att ställa frågor och det bjöds även på mat och dans från andra länder. Vi kommer att anordna liknande evenemang framöver eftersom det var så populärt. Vi ser fram emot 2013 med fortsatt goda studieresultat, avslutar Mikael Thorneus.