Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vuxenutbildningen i Växjö samlas på ett ställe

Samtliga yrkesutbildningar i Växjö kommun är upphandlade och drivs av olika utbildningsföretag. Flera utbildningsanordnare finns representerade i kommunen, bland annat Lernia, NTI-skolan, Montico, Folkuniversitet och Eductus.
– Efter årsskiftet ska vi samla ihop vägledningscentralen, teoretisk utbildning med mycket lärarledd tid samt administrationen till ett och samma ställe, säger Elisabeth Wernerson Johnson, avdelningschef och rektor på Vuxnas lärande i Växjö.

– Vi ska skapa ett lärcentrum där alla elever kan få hjälp och stöd i sina studier oavsett vilken utbildning man studerar.
De som är behöriga till utbildningar för vuxna är de som fyllt 20 år eller de som behöver komplettera sina slutbetyg från gymnasiet. Vid varje ansökan görs en individuell prövning.
Företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och som:
• önskar fullfölja sina studier
• behöver utbildningen för behörighetskomplettering
• behöver utbildning för pågående yrkesverksamhet
• behöver utbildningen för planerat yrkesval
I Växjö erbjuds yrkesutbildningar inom restaurang, vård, barnskötare, el, bygg samt industri & teknik. För dem som önskar erbjuds även distansutbildning.
– Alla studerande inom den kommunala vuxenutbildningen har en individuell studieplan. Om man vill bli behörig till en viss utbildning på universitet kanske man bara behöver läsa till exempel matematik., berättar Elisabeth.
De flesta yrkeslärare är pedagogiskt utbildade och har lång erfarenhet inom både sitt yrkesområde och som lärare.
– Det är viktigt med behörighet för att undervisa. Vad som är bekymmersamt är att det finns alldeles för få yrkeslärare att tillgå, säger Elisabeth.
Inom Växjö vuxenutbildning har vårdprogrammet flest elever och för dem är arbetsmarknaden ljus när de är färdigutbildade.
– Arbetsmarknaden för dem med vårdutbildning är god, men kraven har höjts på dem som jobbar inom vården, säger Elisabeth.

Samarbete med GoTech
Inom teknikföretagen finns det många kvalificerade yrken där det råder brist på arbetskraft. Stora pensionsavgångar bidrar till att efterfrågan på kompetent arbetskraft kommer att öka.
Utbildningen sker i nära samarbete med GoTech, en förening som drivs av de största teknikföretagen i Växjö med omnejd.
– GoTech består av 12 -14 teknik- och industriföretag som slutit sig samman för att skapa utbildning inom industribranschen. Vi har en utbildning som heter GoTech-året och då garanterar företagen som ingår i föreningen att det ska finnas praktikplatser för eleverna.
För de studenter som klarar utbildningen på ett bra sätt finns en möjlighet till ett stipendium på 30 000 kronor som delas ut av GoTech på examensdagen.

Lärlingsutbildning
Ett annat stort område för vuxenutbildningen i Växjö är lärlingsutbildning.
– Vi får statsbidrag för lärlingsutbildning och då ska minst 70 procent av utbildningstiden ligga på en arbetsplats.
Vuxenutbildningen i Växjö har under flera år drivit lärcentrum på stadsbiblioteket. Syftet med lärcentrum är att vara en mötesplats för människor som behöver hjälp och stöd för sitt kunskapssökande.
– På lärcentrum finns lärare i olika ämnen som kan stötta eleverna vid behov utanför lektionstid, säger Elisabeth.
Vuxenutbildningen i Växjö har cirka 2800 elever och cirka 2/3-delar är kvinnor.