Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vuxenutbildningen som resurs för näringslivet

Vuxenutbildningen i Gävle utgör en ren resurs för det lokala och regionala näringslivet i flera avseenden. Företag kan vända sig till den kommunala vuxenutbildningen med aktuellt kompetensbehov och lita på att man kommer att göra allt för att möta behovet. Det exemplifieras bland annat genom samarbetet med en ny aktör som ska starta upp produktion av båtar i Gävle.

Lärlingsutbildningarna utvecklas i nära samverkan med arbetsgivare i hela regionen.
– Ett bra exempel på hur vi kan vara en resurs för näringslivet utgörs av samarbetet med ett företag som ska förlägga sin produktion av båtar här i kommunen, inleder Monica Sandin Algotsson, rektor på Vuxenutbildningens avdelning för entreprenad, där lärlingsutbildningar ingår.
Önskemålet från arbetsgivaren var att kunna skräddarsy en utbildning bestående av olika inriktningar. Starten blev en orienteringskurs på åtta veckor där deltagarna fick möjlighet att prova på de olika inriktningarna.
– Därefter kommer individuella upplägg att upprättas utifrån arbetsgivarens behov och deltagarens förkunskaper. Upplägget består av gymnasiala kurser utifrån vald inriktning. Målet med utbildningen är anställning och att även kunna fungera som handledare för kursupplägg nummer två, informerar Monica.

Utbildningschansen
Ett annat spännande exempel är Utbildningschansen, som Vuxenutbildningen anordnar ett antal gånger under 2014.
– Utbildningschansen är ett forum där kommunens innevånare kan mingla och få träffa olika utbildningsanordnare och arbetsgivare. Tanken är att arbetsgivare ska ge information om branschens yrken samt vad som krävs för att arbeta hos dem och att matchande utbildningsanordnare finns på plats, berättar Kjell Helling, samordnare på Vuxenutbildningen i Gävle.
Målgruppen är arbetssökande, ungdomar som inte slutfört eller påbörjat gymnasial utbildning samt personer som vill omskola sig/byta yrke. Målet är att Utbildningschansen ska bli ett återkommande forum och då framförallt i samband med de olika ansökningstiderna för fortsatta studier.

Naturlig koppling mellan näringsliv och utbildning
Från och med 1 januari 2014 ingår Vuxenutbildningen i enheten Näringsliv och Arbetsmarknad Gävle och i och med detta finns en naturlig koppling och samverkan mellan näringsliv och utbildning.
– Trots att Yrkesvux upphör vid årsskiftet så ser vi ljust på framtiden och framkomliga vägar genom kommunala eller andra satsningar. Vi kommer fortsättningsvis att anpassa och matcha våra utbildningar i samverkan med bransch och näringsliv. Genom fortsatt lokal och regional samverkan kan vi skapa ett bredare utbud av gymnasial utbildning inom efterfrågade områden för våra kommuninnevånare, säger Monica Sandin Algotsson.
– Genom vårt utbildningscentrum bidrar Vuxenutbildningen till att säkerställa regionens kompetensförsörjning genom att stödja och underlätta för distansstuderande inom både Yrkeshögskolan och högskolan. Vi erbjuder en mötesplats för våra kommuninnevånare så att de kan studera utan att flytta, samt en möjlighet att kombinera studier med arbete, tillägger Kjell Helling.
Via lärcentrum finns tillgång till både vägledning och utrustning för exempelvis webbmöten, samt även möjlighet att göra tentor på hemmaplan.