Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Wareneffekten ger större kundnytta

Högre energieffektivitet, minskade driftskostnader och större kundnytta – med teknik från Waren uppnås en trefaldig effekt i energi- och klimattekniska system. Det är något som är högt eftertraktat på en marknad där man jagar miljöfördelar lika mycket som kostnader.

Warens vd Anders Larsson vill inte slänga sig med klyschor – men poängterar att det är insidan som räknas. För Waren innebär det att man vill göra kunderna mer måna om systemens insida, eftersom det i fråga om kyl- och värmesystem är en avgörande faktor för att uppnå en driftssäker funktion utan energiförluster – i år framöver.
– Det handlar framför allt om att se till så att insidan hålls ren, fri från ämnen och partiklar som på sikt kan försämra prestandan och i värsta fall skada systemet. Vi utvecklar målriktade lösningar för att behandla systemvätskor i energitekniska system för kyla och värme. Vi tillhandahåller anpassade, egenutvecklade koncept för olika kundgrupper, för att nå resultat beroende på systemets struktur och applikation. Definitionen av kundnytta är ju inte samma för en fastighetsägare som för ett industriföretag, förklarar Anders.
Waren har skapat Wareneffekten, som i korthet refererar till företagets förmåga att leverera lösningar med funktion och resultat. Att uppnå effekt är att uppnå resultat. I en fastighet handlar energieffektivitet om att spara pengar, men inom industrin kan det vara viktigare att säkra produktionskapacitet. Waren möter båda på rätt plan med lösningar som passar för respektive verksamhetsbehov.

Möjligt att spara stort
Produktutbudet blir allt större, liksom arbetsfältet. Skellefteåföretaget har etablerat kontor i Stockholm och sneglar även på Göteborg. Efter att ha tecknat ramavtal med Värmek, den gemensamma inköpsorganisationen för den svenska fjärrvärmesektorn, satsar Waren på att stärka sin position som leverantör av speciallösningar för fjärrvärmeverk.
– Fjärrvärme är fortfarande det ledande alternativet när det gäller hållbar uppvärmning, men det finns ett stort optimeringsbehov inom branschen. Tekniken har funnits länge och på många håll behöver systemen ses över. Vi räknar med att få mycket att göra inom det här segmentet framöver, bekräftar Anders Larsson.
Anders startade företaget i egen regi för snart sju år sedan. Han har en lång historia som entreprenör sedan tidigare och har alltid haft ett stort teknikintresse.
– Det är framförallt nyttan bakom tekniken som fascinerar mig, samt möjligheten att utveckla nya innovationer för att lösa gamla utmaningar. Det är ungefär så det var under uppstarten av Waren, förklarar Anders. Jag hade identifierat ett behov på marknaden av att optimera kyl- och värmeanläggningar och med rätt analys av varje system kan rätt åtgärd sättas in.
Det finns inga standardlösningar som passar alla system – det är den stora utmaningen. Men med Waren som partner kan såväl fastighetsägare som stora industrier optimera sina anläggningar och spara stort.