Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Wasaskolans modell ger goda resultat

Åtgärder som stärker skolan och satsningar som ska generera bättre studieresultat är ständigt aktuella punkter på kommunernas agendor. Wasaskolan i Tingsryd har redan infört en mer individanpassad undervisning med god arbetsmiljö och inbyggd läxhjälp – saker som genererat goda resultat enligt rektor Uno Midenheim.

På Wasaskolan vet man att god kontakt mellan lärare och elever är en förutsättning för bra resultat. Därför har skolan en hög lärartäthet och en mycket hög andel behöriga lärare. De är experter på sina respektive områden och brinner för sina ämnen. För elever som är speciellt intresserade av ett specifikt ämne finns alltid goda möjligheter till fördjupning.
– Eleverna får utöver ordinarie studietid även extra hjälp med läxorna en gång i veckan, eftersom vi har infört en flexibel dag där eleverna kan använda tiden där den behövs mest. För den som behöver lite mer vägledning inom till exempel matematik finns den möjligheten. Vi har sett att tillgång till mer handledning ger bättre resultat över tid, säger Uno Midenheim.

Fokuserar på jobb
Wasaskolan har en viktig roll i regionens kompetensförsörjning. Elever som läser på Teknikprogrammet samt Industritekniska programmet kan räkna med jobb direkt efter studierna. Detsamma gäller för de som läser inom vård- och omsorg samt barn- och fritid.
– Vi hade ett väldigt högt söktryck på Industritekniska programmet till höstterminen och med det vet vi att vi sticker ut om man ser till trenden i övriga Sverige. Vi tog in 19 elever till programmet under hösten, informerar Uno Midenheim.
Tingsryd har av traditionen mycket tillverkningsindustri och Wasaskolan har i sin marknadsföring, tillsammans med företagen, varit tydliga med vilka möjligheter som finns inom industrin.
Skolan tillämpar också en lite annorlunda modell med mer fokus på arbete – för tredje året i rad går industrielever ut som lärlingar på olika företag, med teoretisk undervisning en dag i veckan.

Samarbetar med näringslivet
Wasaskolan har väletablerade samarbeten med företag i regionen. Företagen kan också dra nytta av att de allra flesta av Tingsryds gymnasieungdomar läser på hemmaplan, istället för att som elever i många andra landsbygdskommuner välja program på annan ort.
– Eftersom de flesta läser något av våra program eller något program på musikskolan AMB så vet våra företag vart de ska vända sig. Vi har en mycket god samverkan med företagen i Tingsryd, många elever sommarjobbar och många blir också anställda av dessa företag efter gymnasietiden, berättar Uno Midenheim.
Wasaskolan bildar tillsammans med musikskolan AMB ett gemensamt campusområde där elever från Sverige och andra delar av världen möts. Den stora mångfalden är en av Wasaskolans främsta styrkor. Den skapar en bra grund för ett kreativt lärande med större delaktighet – det finns i princip något för alla intressen på campusområdet.

Förstahandsval även framöver
Att även i framtiden vara ett förstahandsval för ungdomar i Tingsryd är Wasaskolans ambition. Ytterligare ett exempel på hur man satsar framåt är att skolan anordnar och bekostar teoriutbildning för körkort för alla elever som börjar ett nationellt program under hösten 2018. Allt för att göra eleverna förberedda på arbetslivet.