Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Waste Care: ”Lokala värden bör stanna i Uppsala”

Avfallshantering och återvinning bör i mesta möjliga mån skötas lokalt, av lokala entreprenörer och med lokala resurser. Det är entreprenören Sammy Lindgren, grundare av miljöföretaget Waste Care, mycket mån om att kommunicera. Det är också hela affärsidén bakom företaget, som i tät samverkan med bland andra Mellansvenska Logistiktransporter (MLT) samt Uppsala Vatten arbetar för att lokala värden stannar i Uppsala.

Återvinning har utvecklats till en lönsam affär för många. Men det är inte alltid så effektivt och miljöanpassat som man skulle kunna önska. Ofta skickas återvinningsmaterial mellan kommuner och ibland till och med utomlands. Det kan bli långa transporter vilket i sin tur ger en sämre ekonomi i processen. Dessutom är det knappast gynnsamt för miljön att transportera avfall över längre sträckor – speciellt om det finns bra förädlingsmöjligheter på närmare håll.
– Avfall borde ses som en resurs och behandlas där det uppstår – det vill säga lokalt. En stor del av allt material som slängs går att återanvända och återvinna. Avfallshantering är dessutom förenat med skatter som riskerar att hamna utanför den egna kommunen om man skickar iväg materialet. Därför brukar jag säga att lokala värden bör stanna i Uppsala, säger Sammy Lindgren.

Lokala värden och samarbeten
Waste Care är ett ungt företag, men Sammy har länge arbetat för att avfallshantering och återvinning ska bli en lokal företeelse så långt det är möjligt.
– Vi använder entreprenörer som delar vår vision om en lokal hantering, exempelvis MLT som sköter våra transporter. Även om vi inte alltid har våra egna färger på bilen så ser vi till att kunden får den service som kan förväntas av ett modernt miljöföretag med en stark lokal prägel, fortsätter Sammy.
Med ett kontaktnät sträcker sig över hela regionen kan Waste Care snabbt sätta in de resurser som krävs. Verksamheten täcker till viss del även Stockholmsområdet och precis som i Uppsala gäller fokus på lokala värden med lokala samarbeten.

Vill höja kunskapsnivån
I Uppsala finns en modern renhållnings- och återvinningsanläggning med stor kapacitet som ägs och drivs av kommunalägda Uppsala Vatten. Hovgården, som anläggningen heter, kan ta emot de flesta avfallstyper och material och utgör en viktig samarbetspartner för Waste Care.
– Vi ser mycket positivt på samarbetet med Waste Care, ett företag som delar vår vision om att höja kunskapsnivån när det gäller lokal avfallshantering. Engagemanget från företagets sida gör det möjligt för oss att ta hand om ännu större volymer lokalt och det vinner Uppsala på. Tillsammans kan vi pressa ner både kostnader och miljöpåverkan, säger Conny Karlsson, anläggningschef på Hovgården.
Hovgårdens kapacitet ligger på omkring 250 000 ton om året och verksamheten täcker allt från förorenade jordar till osorterade containrar som sorteras upp på plats.

Alla vinner på lokal avsättning
Sammy Lindgren har en tydlig framtidsambition med Waste Care: att bli Uppsalas största aktör inom bygg- och avfallsåtervinning med stark lokal förankring. Genom att fortsätta expandera nätverket av lokala entreprenörer är det möjligt.
– Det viktigaste är att bygga upp långsiktiga och hållbara relationer med entreprenörer som delar vår syn på hur avfallshantering borde gå till. Det finns allt att vinna på detta och det är något vi arbetar för att sprida kunskap om nu.
Som avslutning påpekar Sammy att man inte bör stirra sig blind på lägsta möjliga pris. Lokal avsättning är det mest hållbara och oftast även det mest kostnadseffektiva alternativet på lång sikt – för företagen, kommunen och resten av samhället, samt inte minst för miljön.