Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Werinova tongivande inom två- och trekomponentstillverkning

En av Sveriges ledande komponenttillverkare inom formsprutad plast finns i Mullsjö. Under drygt 30 år har företaget varit tongivande i branschen, vd Joachim Werich ser fram emot ytterligare decennier av tillväxt i en av Sveriges mest avancerade fabriker för två- och trekomponentstillverkning.

Werinova är en välkänd leverantör av bland annat penselskaft, saltburkar och plastdetaljer för rullstolar och annan specialutrustning. Företaget vänder sig emellertid till alla som har behov av formsprutade plastdetaljer, små som stora serier. Den globala marknaden har öppnat sig för Werinova, som konkurrerar med precision, pålitlighet och en nära nog unik förmåga att leverera lite mer avancerade produkter.

Det började med penselskaft
Det som idag är Werinova består egentligen av två sammanslagna företag. Joachim Werich etablerade det ena redan 1983.
– Penselskaft var redan från början en huvudprodukt, och företaget etablerades till stor del grundat på att ersätta dåvarande träskaft i Anzas penslar med en minst lika bra och tillförlitlig variant i plast, upplyser Joachim.
Skandinaviens största tillverkare av penslar och andra måleriredskap är fortfarande en av de viktigaste kunderna för Werinova idag. De ställer mycket höga krav vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet, något som Werinova kan uppfylla tack vare lång erfarenhet och gedigen kompetens i kombination med marknadens mest effektiva tillverkning för två- och trekomponentsproduktion.

Styrkan i trekomponentstillverkning
Det finns ett enormt spektra på vad man kan tillverka i formsprutad plast, och Werinova driver i många avseenden utvecklingen inom området. Förutom måleriredskap har företaget specialiserat sig på avancerade detaljer till bland annat rullstolar, där en av världens främsta tillverkare också utgör en långvarig samarbetspartner.
– Vi har ett gediget samarbete med Invacare, som bl.a. köper tvåkomponentsgjutna detaljer till sina rullstolar från oss. Just att vi kan producera med flerkomponentsteknik gör oss också lite speciella på marknaden, där man i huvudsak fokuserar på en- eller tvåkomponentstillverkning. Det gör oss framförallt till en partner att räkna med i konkurrens mot lågkostnadsländer, förklarar Joachim Werich.
Genom en högautomatiserad process kan Werinova hålla nere produktionskostnaderna och därigenom erbjuda konkurrenskraftiga priser för långt förädlade produkter.

För en framtida ledande position
Dagens utökade moderna lokaler är funktionella och ändamålsenligt byggda för att vara miljömässigt anpassade, vilket naturligtvis även inkluderar högt ställda krav gällande en god arbetsmiljö för ett 40-tal anställda.
Att Werinova står för hög leveranssäkerhet av förstklassiga kvalitetsprodukter är en självklarhet, menar Joachim Werich. Så har det även varit historiskt vilket också verkar grundläggande för företagets framtida ledande position i branschen.
– För att kunna behålla en sådan position är det viktigt att vi har kompetenta medarbetare, samarbetsparters och leverantörer. Det inbegriper även ett nära samarbete med behöriga myndigheter, tillägger Joachim.
Viss planering inför ett förestående generationsskifte har påbörjats och Werinova avvaktar nu med beslut i frågan för att först utvärdera de presumtiva alternativ som förväntas komma fram.