Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Wermlands industriplåt fortsätter att växa

”Det viktigaste är att våra kunder blir nöjda”
WIPAB Wermlands Industriplåt AB är ett privatägt plåtbearbetningsföretag med inriktning på legotillverkning. Företaget är lokaliserat i Grums i Värmland har fortsatt att växa och man har idag 65 anställda och verkstadslokalen är på över 7000 kvadratmeter. WIPAB utför all form av legotillverkning inom plåt.

– Vi söker att ständigt hjälpa till med att förändra och förbättra för att få fram de bästa och mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoderna med högsta kvalité, säger företagets vd Stefan Niklasson, som är vd och marknadschef på WIPAB.  Idag bygger vi egna maskiner i Grums, och är en systemleverantör. Företaget bildades 1985 och Stefan själv har arbetat i företaget i 25 år, med andra ord ett jubileum.
– Kul att det gått så bra sedan starten, säger Stefan som kommer att fira sitt jubileum längre fram. Vinsterna vi gör i företaget återvinner vi vilket gör att vi vill växa och bli ännu större.

Något tak på hur stort företaget skall bli?
– Nä inte direkt, men det är klart att vi inte skall bli allt för stora, säger Stefan. Lagom är ju alltid bäst men samtidigt är det en målsättning att växa och bli ännu bättre.

Jobbar för kunden
WIPAB är mån om att göra det bästa för kunden.
– Det finns många faktorer i det här arbetet som är viktigt, säger Stefan. Kvalité och Miljö är för oss en ledstjärna och arbeta för nöjda kunder, vägledning och idéer för kundens produktutveckling. Vi tillämpar alltid gällande lagar och andra krav och hela tiden bedriva ständig kompetensutveckling. Det är också viktigt att styra kvalitets- och miljöarbetet mot uppställda mål så att kvalitets- och miljötänkandet blir en naturlig del i det dagliga arbetet, menar Stefan. Fördelen är att vi ligger nästan mitt i Sverige, säger Stefan. Vi arbetar i hela Mellansverige där man utför arbete från Stockholm till Göteborg och vi har också en stor kundkrets i Norge.

Kunnig personal
Stefan Niklasson är också mån om att framhäva sin personal.
– Jag är jättenöjd med alla våra anställda och den kunnighet de bedriver. Det är företagets ansikte utåt och man gör det bästa för kunden och dess önskemål. Sedan är man mycket nöjda med den kvalité man har och arbetar med och har väldigt få reklamationer. Vi är i första hand inriktade med rostfria produkter, de vi tillverkar är 85 procent i rostfritt material.

Certifieringar på agendan
Wipab Wermlands Industriplåt AB har som mål att under sen vinter 2020 vara klara med det arbete som slutförs då det gäller svetscertifieringar. Vi räknar med att både EN1090 och EN3834 skall vara implementerade på företaget så snart som möjligt. Detta kommer att ge oss större möjligheter att ta in andra jobb i verkstaden än de vi utför idag. Detta tillsammans med att vi installerat fler och större traverser gör att vi kan åta oss både större och mer kvalificerade arbeten.
Bengt Karlsson.