Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Westerberg Fastigheter

Familjeägda Westerberg Fastigheter kommer att lägga mycket kraft på att vidareförädla beståndet i Norrköping, Söderköping och Åby. Verksamheten drivs lite mer personligt och lite närmare hyresgästerna, och tillsammans utvecklar man hållbara bostads- och handelsområden.

Westerberg Fastigheter etablerades 1972 av Ulf Westerberg och drivs fortfarande inom samma familj med Anders Westerberg som vd. I det nuvarande beståndet finns cirka 600 bostäder och ett antal kontors- och handelslokaler med attraktiva lägen, ofta i anslutning till bostäderna. Med olika verksamheter i bottenplan skapas liv och rörelse vilket är något man eftersträvar inom Westerberg Fastigheter.

Förvaltar mervärden
På Westerberg Fastigheter förvaltas inte bara fastigheter, här förvaltas även förtroenden och personliga relationer. Med andra ord förvaltas mervärden som förgyller hyresgästernas tillvaro.
– Vi lägger mycket kraft på att anpassa våra lokaler efter hyresgästernas behov och önskemål. Relationen med hyresgästen är allt för oss, och vi har en egen förvaltningsorganisation med kapacitet för att utföra all service lokalt för att ge den personliga kontakten. Hyresgästerna känner igen våra medarbetare och det är samma personer man möter varje gång vilket ger mer personlighet, säger Anders.

Ännu mer hållbara
En annan central aspekt som fastighetsbolaget eftersträvar är ökad hållbarhet. Anders tycker därför att det är extra glädjande att familjeföretaget fick Söderköpings Miljönätverks miljöpris i fjol, och det sporrar till ytterligare ansträngningar på miljöområdet.
Övriga aspekter av hållbarhet prioriteras också. Att ha en levande verksamhet i bottenplan är till exempel ett bra sätt att skapa social hållbarhet i området.
– Vi kommer att fokusera ännu mer på lösningar som gör fastigheterna mer energieffektiva, bland annat mer med effektiv belysning. Vi söker även utveckla nya lösningar för värmeåtervinning, berättar Anders.
Westerberg Fastigheter har ett långsiktigt perspektiv på ägandet och det återspeglas i kundupplevelsen. Verksamhetsområdet är i första hand Norrköping, Söderköping och Åby, inga nya förvärv är aktuella just nu men Anders Westerberg utesluter aldrig nya möjligheter. Att bli ännu mer hållbara i förvaltning och drift är huvudfokus inom den närmaste tiden.