Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Whisky i världsklass från Höga Kusten

Ett litet norrländskt whiskydestilleri har människor världen över fått upp ögonen för och nyfikenheten växer.
Vid Ångermanälven har Box Destilleri inte bara bästa tänkbara utgångsläge för att skapa en unik whisky – här finns även alla förutsättningar för att skapa upplevelser i världsklass.

Ångermanälvens kalla vatten och oisolerade lagerhus är två mycket viktiga förutsättningar för att skapa den single malt whisky som produceras på Box.
– Det finns en tydlig positiv trend för maltwhisky i världen och vi har fantastiska förutsättningar för att framställa en premiumprodukt för en global marknad just här i Höga Kusten, säger Thomas Larsson, vd samt en av grundarna av Box Destilleri.

Överträffat försäljningsmål
Box Destilleris karriär drogs igång av eldsjälar – en grupp människor som trodde på produkten och på platsen som utgångspunkt för något som med tiden skulle kunna mogna till något unikt. Så blev det också.
Från att ha varit mest känt bland svenska whiskyklubbar och entusiaster är Box som varumärke idag känt i betydligt större kretsar även utanför Sveriges gränser. Under förra året gjordes flera stora satsningar inom företaget som kan att ha stor påverkan på hur det kommer att se ut i framtiden.
– När vi startade satsade vi på vår fatförsäljning av ”Ankare 39,25”, vilket är och varit en stor framgång. Från och med 2016 satsar vi stort på vår flaskförsäljning, förklarar Thomas. Vi lanserade flera nya produkter och överträffade våra försäljningsmål både mot konsument via Systembolaget samt inom vår fatförsäljning under 2016. Under 2017 fortsätter vi vår resa, och nu styr kosan mot att bli ett större besöksmål.

Bygger ut besöksverksamheten
Namnet Box är starkt förknippat med platsen där destilleriet har byggts upp, och Box Destilleri stärker även den lokala besöksnäringen på flera sätt. Den röda tegelbyggnaden med sin karaktäristiska skorsten innehåller numera ett komplett destilleri, och utgör samtidigt ett spännande resmål i Höga Kusten.
– Det är här våra särpräglade whiskysorter blir till, och det genom en process som vi gärna visar upp för omvärlden. Därför satsar vi nu på att bygga ut besöksverksamheten, informerar Catarina Molitor Sjöberg, som ansvarar för Box Destilleris besökscenter.
Catarina har lång erfarenhet från liknande uppdrag då hon tidigare drev en egen konferensanläggning i grannkommunen Sollefteå, där hon fortfarande är bosatt. Den stora fördelen med att växla till Box Destilleri är enligt Catarina att hon dels har fått lära sig mycket mer om whisky och dryckens relation till mat, samt att hon verkligen får utrymme för sin kreativitet i utvecklingen av besökscentret.
– Det kommer människor från hela världen till oss på Box Destilleri då vi anordnar olika evenemang under året, fortsätter Catarina. Ett exempel är Box Whiskyfestival, som i år kommer att vara mellan 30 juni till 1 juli. Våra kunder och fatägare besöker oss också regelbundet. Vi kommer att öppna upp verksamheten för en större målgrupp genom att satsa ännu mer på upplevelser kring mat och dryck.

Genuint hantverk tar tid
Resan har egentligen bara börjat för Box Destilleri. Liksom en riktigt fin whisky så kommer verksamheten att förädlas och vidareutvecklas mot perfektion med tiden. Men man stressar inte – ett genuint hantverk ska få ta tid.
– Närmast i tid så kommer vi att anställa en köksmästare för att komplettera den nya satsningen på mat och dryck som är en utveckling av vår expansion som besöksmål. Det ska bli spännande att se hur det artar sig, säger Thomas Larsson avslutningsvis.