Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Willo ser tillväxtmöjligheter med ökad integration

Teknikföretaget Willo är en välkänd och uppskattad samarbetspartner när det gäller produktion av högvärdiga och funktionskritiska detaljer. Kompetenskraven är höga på Willo, som nu ser ytterligare tillväxtmöjligheter med ökad integration på arbetsmarknaden.

Willo expanderar. De tre långvariga affärsområdena mot industrin, energisektorn och medicinteknik har nyligen utökats med ett till som inom Willo kallas för MoldTech. Det markerar företagets framtidstro där avancerade detaljer även framgent kommer att vara huvudfokus. Det kräver naturligtvis avancerad kompetens, något som Willo alltid är på jakt efter.

Enbart funktionskritiska detaljer
Det nya affärsområdet MoldTech omfattar flera produktkategorier varav självstängande ventiler är en. Dessa används i gjutformar för däck för att eliminera luft i gjutprocessen. Tidigare hade bildäck hade ofta små gummirester kvar, men detta är inte längre tillåtet varpå MoldTech blivit ett expansivt produktområde för Willo. Bland kunderna finns några av världens största däcktillverkare och Willo satsar i skrivande stund på att utöka samarbetet med flera av dem.
Samtidigt växer de tre övriga affärsområdena, inte minst mot medicinteknik, MedTech, som Willo stärkt sin position inom då man bland annat färdigställde ett renrum för några år sedan. Att kunna montera i en absolut ren miljö har öppnat nya möjligheter inom produktområden som man tidigare inte haft inom Willo.
– Det som är unikt med Willo är att vi enbart satsar på komplexa områden. Vi tillverkar bara avancerade och funktionskritiska detaljer, understryker vd Marcus Johansson, som tidigare varit verksam på ledande nivå inom Getingekoncernen.
Marcus har tagit med sig det stora företagets tankar kring effektivitet och konkurrenskraft till Willo. Att konkurrera enbart på pris är inget för Willo – istället handlar det om att bevara och förädla det unika i företagets erbjudande som grundas på kvalitet och funktion i högklassiga detaljer.

Mångkulturell miljö mer kreativ
Framtiden för Willo stavas tillväxt. Företaget kännetecknas av ständig utveckling med effektiva processer för produktion av kundspecifika detaljer. Det tydliggörs genom värdegrunden WilloDRIV, som omfattar det engagemang och den drivkraft som finns hos de 100 anställda på Willo samt i företagets kundorienterade klimat.
– WilloDRIV beskriver vårt arbetssätt och våra tankar kring kundnytta, hur vi ska agera och utvecklas tillsammans med våra kunder. DRIV står inom Willo för delaktiga, respekt, innovativa och visionära. Vi har arbetat så länge men har nu satt en uttalad gemensam värdegrund på det, tillägger Marcus Johansson.
Willo söker också engagera sig mer i integrationsfrågor. Bland företagens anställda finns närmare 20 olika nationaliteter representerade. En mångkulturell miljö ökar kreativiteten enligt Marcus Johansson, som just nu letar efter mer kompetens inom produktionsteknik och CNC-bearbetning.
Kreativa människor som trivs och tar ansvar för den gemensamma utvecklingen har kännetecknat familjeföretaget sedan det etablerades för över 60 år sedan. Målsättningen är att fortsätta driva en inspirerande verksamhet med utrymme för utveckling under minst lika många år till. Personalens kompetens kommer även fortsättningsvis att vara ryggraden på Willo.