Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Wind Power Service med i Norrlands viktigaste projekt

Wind Power Service, Wps, kan installera, serva och reparera alla typer av vindkraftverk. Det började i mindre skala, med en slimmad organisation som snabbt kunde svara på kundernas förfrågningar. Idag är Wps en framstående aktör på området och medverkar bland annat i utvecklingen av Markbygden.

Att få vara med och bygga Europas största landbaserade vindpark var nog inget som grundarna av Wps såg framför sig. Men så har det blivit – och idag är Wps med och lägger grunden för ett av Norrlands viktigaste projekt genom tiderna.
– Det som är speciellt bra med oss är att vi har god lokalkännedom som i kombination med vår erfarenhet av vindkraftsinstallationer ger ett starkt helhetserbjudande, säger Jonas Lundmark, marknadschef på Wind Power Service.
Wps är idag en av Sveriges största oberoende leverantörer av vindkraftservice och kan utföra jobb på alla fabrikat, samt på turbiner i alla storlekar.

Bättre utgångsläge
Eftersom det oftast är stora internationella aktörer som kommer till norra Sverige för att bygga vindkraft i attraktiva lägen så behövs en lokal partner som känner omgivningen och vet vilka utmaningar som finns.
– Oftast vet de internationella företagen inget eller väldigt lite om det lokala företagsklimatet till exempel. De kan alltså missa bra förutsättningar och bra samarbetspartners som vi känner till, och istället förlita sig på andra internationella partners som har lång resväg hit och som kanske aldrig ens varit i området tidigare. Med oss får de ett bättre utgångsläge med kännedom om hur den lokala marknaden ser ut och fungerar, påtalar Jonas Lundmark.
Precis som Jonas förklarar så finns det bättre möjligheter att utveckla ett lokalt projekt med lokala förmågor. Wps har byggt upp ett stort kontaktnät under åren och det kommer kunderna till gagn ”på köpet”. Därför är Wps högst sannolikt det bästa valet för större operatörer av vindparker.

Starkt lokalt alternativ
Wps är ett lokalt alternativ i en internationell bransch. Givetvis är alla tekniker GWO-certifierade enligt Global Wind Organizations krav. De uppfyller säkerhets- och kunskapskraven för att kunna arbeta på hög höjd och får kontinuerlig fortbildning. Kunderna kan alltså lita på att alltid få förstklassig kompetens och service från Wps.