Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Wipab lyckas med flexibilitet och bredd

Allt från kompletta industritvättmaskiner till de minsta komponenterna som ska ingå i kaffemaskiner kan beställas från en och samma leverantör i Grums. Plåtbearbetningsföretaget Wermlands Industriplåt AB, Wipab, har lång erfarenhet av legotillverkning och kan snabbt ställa om processen efter nya krav.

Wipab firar sitt 30-årsjubileum med en full orderbok och nya projekt på gång. Företaget har rykte om sig att leverera riktigt hög kvalitet med en hög kunskapsnivå och effektiva processer. Mycket handlar om att förbättra befintlig konstruktion och föreslå förändringar som gör kundernas produkter lite bättre, lite smartare och inte minst enklare att tillverka för en bättre ekonomi.
– Vi fick en bra start på året och det känns som att marknaden närmar sig en stabilisering nu. Vi har många kunder inom pappers- och processindustrin samt ett antal underleverantörer till offshoreindustrin bland annat, och vi märker att efterfrågan har ökat stadigt, säger vd:n Stefan Niklasson.

Egen konstruktion
Företagets flexibilitet ger stora konkurrensfördelar som bidrar till att Wipab ständigt utökar. Verkstaden har successivt byggts ut till dagens 7500 kvadratmeter och Stefan utesluter inte att det kan bli fråga om ytterligare tillbyggnader framöver. Att man dessutom har satsat på egen konstruktion innebär ytterligare tillväxtmöjligheter.
Wipab tillverkar egenutvecklade industritvättmaskiner som säljs via det helägda dotterbolaget Allkal som också ligger i Grums. Det utgör en stor del av den dagliga verksamheten men den främsta tillväxten kretsar enligt Stefan kring legotillverkning mot pappers-, fordons- och övrig tillverkningsindustri. Han fortsätter:
– Vi satsar nu parallellt på lansering av ytterligare en egen konstruktion i form av en patenterad ventilationslösning för bostadshus. Systemet heter Air-radvent och består av ett uteluftsdon som monteras bakom bostadens radiatorer. De stora fördelarna med Air-radvent, förutom att det är lätt att montera inifrån och inte kräver håltagning i fasaden, är att lösningen skapar en bättre inomhusmiljö med bättre ventilation utan dyra och problematiska ingrepp.
Stefan har stora förhoppningar när det gäller marknadens bemötande av det nya systemet.

Fortsatt tillväxt
Att Wipab lyckas så bra med såväl nya konstruktioner som med långvariga kundrelationer har enligt Stefan Niklasson mycket att göra med personalens engagemang. Många som var med från början för 30 år sedan är fortfarande kvar. Det tyder på ett gott arbetsklimat – och vittnar även om en hög kunskapsnivå i företaget.
– Vi ser en fortsatt stadig tillväxt och kommer att behöva nyanställa, konstaterar Stefan.
Wipab växer både på hemmaplan i och i närheten av Värmland, och levererar dessutom i allt mer omfattande projekt över resten av Sverige samt Norge. Stefan ser Norge som en stark tillväxtmarknad och hoppas på fler samarbeten över gränsen framöver. Att Wipab dessutom kammar hem stora uppdrag från lågkostnadsländerna blir som en extra fjäder i hatten.