Fre 1 mar / År 42 / Nr 5 2023

Witalabostäder i centrum där allt går framåt

Framtidstron är stark i SAPAs hemvist Vetlanda. I den småländska industrikommunen investerar såväl privata som kommunala byggherrar i nya bostäder och det om något är ett tydligt tecken på att fortsatt tillväxt är att vänta. I en kommun där allt går framåt känns det extra meningsfullt att investera för framtiden, menar Eric Engelbrektsson, vd på det kommunala bostadsbolaget Witalabostäder.

Vetlanda är verkligen på gång på alla fronter. Att Elit Vetlanda Speedway blev svenska mästare i år talar för sig själv och en liknande utveckling kan förutspås även utanför sporten. Vetlanda har ett gott rykte som en kommun där företagen får utrymme att växa. En långsiktigt hållbar tillväxt kräver dock tillgång till attraktiva bostäder som bidrar till att generera flyttkedjor, och det är något som Witalabostäder ska verka för tillsammans med andra fastighetsbolag i Vetlanda.

Uppemot hundratalet nya bostäder
Ett starkt näringsliv utgör stommen och det är man också väldigt noga med att förvalta från offentligt håll. Detsamma gäller bostadsutvecklingen, där det kommunala bostadsbolaget nu planerar för uppemot hundratalet nya lägenheter i närtid.
– Vi färdigställer 16 nya lägenheter med centralt läge nu under vintern. Dessutom har vi ett 20-tal lägenheter på gång som blir öronmärkta för kommunens omsorgsverksamhet. Ytterligare en satsning omfattar påbyggnad av ett helt våningsplan på ett av våra seniorboenden, motsvarande 18 lägenheter. Detta utgör ett första steg i en större expansion från vår sida, avslöjar Eric Engelbrektsson.
För Witalabostäder handlar det om en storskalig expansion eftersom företaget idag äger och förvaltar under 1000 lägenheter, motsvarande ungefär 30 procent av marknaden för hyresrätter i Vetlanda. Fördelningen är nära nog unik för en kommun i Vetlandas storlek, där det i princip brukar vara normen att det kommunala bostadsbolaget är störst.
– Vi ser fördelningen som lyckosam för Vetlanda. Det betyder att privata aktörer är beredda att investera för lokal utveckling och det tycker vi givetvis är bra. För att svara på en ökad efterfrågan säkerställer vi även en genomgående hög standard i våra befintliga lägenheter, där vi höjer vår underhållsbudget per kvadratmeter med ungefär tio procent.

Mer på gång framöver
Witalabostäder kommer att göra stora investeringar framöver. Inte minst i miljonprogrammet som ska totalrenoveras under tio års tid med start nästa år. Kommunen planerar även för ett nytt småhusområde med 25 tomter, Himlabackarna, där man förhoppnings kan börja bygga under våren 2017.
På frågan om hur utvecklingen ska drivas framledes svarar Eric Engelbrektsson att Witalabostäder ska vara med och påverka så att fler vill flytta till Vetlanda, bland annat genom att tillhandahålla attraktiva och prisvärda bostäder med god standard så att hyresgästerna känner att de verkligen får valuta för pengarna.
– Vi är dessutom lyhörda inför marknadens behov och är ständigt på jakt efter ny mark där vi kan och får bygga nytt, samtidigt som vi undersöker möjligheter med förtätning i centrum, tillägger han. Ambitionen för Witalabostäder är att hela tiden sträva efter vara den bästa hyresvärden och på sikt även en av de största.