Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Work for you vill och kan göra skillnad

Det talas allt oftare om kompetensbristen som snabbt sprider sig inom allt fler yrkeskategorier. Samtidigt finns det arbetskraft som bara väntar på att komma till nytta. Hur kan man på ett bättre sätt matcha framtidens kompetensbehov med de resurser som finns?

Work for you är en av Sveriges första fristående jobbförmedlingar. Sedan 2005 har man arbetat för att stärka arbetstagare i samband med förändringar av olika slag, och presenterat nya möjligheter i form av vidareutbildning, vägledning och coachning.
– Grundsynen för alla åtaganden och projekt inom Work for you är att alla människor har outnyttjade resurser och vi kan stärka deltagarnas förmåga till att driva sin egen utveckling, säger Östen Krantz, regionchef på Work for you med ansvar för Region Norr, där Gävlekontoret ingår.

Når stor marknad
I tider av kompetensbrist gäller det att verkligen ta vara på de möjligheter som finns. När konkurrensen blir tuffare kring befintlig arbetskraft på marknaden blir arbetsmiljöfrågor än mer angelägna. Arbetsgivare måste kunna erbjuda mervärden för att locka och behålla kompetens.
– Alla företag vill naturligtvis ha en bra arbetsmiljö för sina anställda men kan ibland behöva hjälp i vissa frågor som rehabilitering, förändringsomställning, rekrytering eller råd om utbildning. Det är saker som vi inom Work for you har lång erfarenhet av och kan erbjuda för företag över hela Sverige, förklarar Östen Krantz.
Med över 40 kontor spridda över landet når Work for you en mycket stor marknad. Enbart i Gävleborg finns kontor på orterna Gävle, Sandviken, Ockelbo, Bollnäs, Söderhamn, Hudiksvall och Ljusdal.
– Vårt täta kontorsnät innebär att vi har mycket stor kunskap om den lokala arbetsmarknaden och vi kan därför jobba effektivt med lokala lösningar som verkligen stämmer överens med vad den lokala marknaden behöver och vill ha.

Värderingsstyrt företag
Genom att hålla en hög tillgänglighet kan Work for you snabbt möta förfrågningar och stötta företag i tider av förändring – men det som slutligen gäller är att få folk i jobb. Work for you är således ett värderingsstyrt företag som arbetar för och med människor.
– Vi jobbar ofta som kompletterande aktör till Arbetsförmedlingen och har avtal för en rad olika tjänster. Om man som företag står inför en omorganisation, kompetensväxling, omplacering, uppsägning eller rehabiliteringsåtgärd så har vi möjlighet att hjälpa till med våra tjänster som underlättar för alla.
Att matcha rätt kompetens med efterfrågan har aldrig varit så aktuellt som nu, menar Östen Krantz.
– I tider av förändring, högre krav och hårdare konkurrens på arbetsmarknaden blir det allt svårare att på ett effektivt, enkelt och snabbt sätt hitta rätt kompetens. Vi kan stötta i såväl rekryteringsprocesser som bemanningsuppdrag. Om man väljer att använda oss så utvecklar vi en skräddarsydd lösning.
Work for you vill och kan göra skillnad, och det återspeglas såväl i företagets värderingar som i samtliga åtaganden.