Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

WSP tongivande i utvecklingen av regionens psykiatri

Region Kalmar län gör en mycket stor investering för att lyfta regionens psykiatri. Tre stora sjukhusprojekt ska förbättra regionens vårdutbud med speciellt fokus på just psykiatrin. En helt ny psykiatriavdelning har precis färdigställts i Oskarhamn, och ytterligare en är på gång i Kalmar. Den tredje och sista planeras för Västervik.

WSP är med och utvecklar ett helt nytt koncept för psykiatrin på uppdrag av Region Kalmar län. WSP var med och levererade inom flera discipliner i det invigda Oskarshamnsprojektet, och fortsätter nu med utvecklingen av den nya psykiatrin i Kalmar.
– Vårt uppdrag i Kalmar handlar om att koppla ihop flera olika affärsområden i en leverans. Vi ansvarar bland annat för projektering och utveckling av ventilationssystem, styr- och övervakningslösningar, säkerhet och en del av själva konstruktionen med prefabricerade moduler, berättar Jessica Mattson, gruppchef för affärsområde VVS på WSP Kalmar, samt ansvarig för luftbehandlingsanläggningen i det aktuella sjukhusprojektet.

Investering av mycket stor betydelse
Nästan samtliga discipliner som finns inom WSP Sverige finns representerade i Kalmar. Flera av dem levererar i det aktuella sjukhusprojektet.
– Det känns väldigt inspirerande att få vara med i ett så pass stort projekt som dessutom har en så tydlig samhällsnära prägel. Detta är en investering av mycket stor betydelse för psykiatrins utveckling i regionen. Det signalerar vart Kalmar och regionen är på väg när det gäller främjande av hälsa och hållbarhet. Det ligger helt i linje med vad WSP står för och med vad vi som jobbar på WSP vill bidra till att uppnå, menar Jessika Mattson.
WSP jobbar med hållbarhet i alla projekt, och då gäller det även inom alla perspektiv av hållbarhet. För den nya psykiatrin blir det extra tydligt med ett socialt hållbarhetsfokus, men det blir även ett miljömässigt hållbart bygge där man tar hänsyn till allt från fastighetens energivärden till akustik i innemiljöerna.
I skrivande stund finns stommen på plats. Ett par våningar är färdigbyggda och klara för montering och installationer av ventilationssystem, brand-, larm- och säkerhetslösningar. Hela projektet ska vara färdigställt och redo för de första vårdtagarna under 2021.