Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

WSP tror på fortsatt stark tillväxt i Varberg

WSP är ett globalt analys- och teknikkonsultbolag med cirka 500 kontor världen över. Då WSP medverkar i många av Sveriges främsta projekt kan global erfarenhet och kunskap ofta komma väl till pass. I Varberg finns många affärsområden inom WSP representerade lokalt – och samtidigt kan man leverera med hela koncernens support i ryggen.

WSP arbetar med i princip allt som kan kopplas till byggnation och samhällsutveckling, från idé och planering till projektering och genomförande. Inget projekt tycks för stort – vid behov kan WSP ta in kompetens för att lösa mångåriga, storskaliga projekt i flera steg.
– Det finns egentligen ingen begränsning för vad vi kan åstadkomma tillsammans med övriga kontor i regionen och i Sverige. Vi samarbetar till och med utanför landets gränser. Vi arbetar med allt från installation av ett enkelt eluttag i bostäder till att utveckla avancerad teknik för sjukhus och industri. Det är klart att den bredden ställer krav på vår kompetens, säger Jimmy Nilsson, gruppchef för el.

Multidisciplinärt arbete
Det finns 14 olika discipliner inom WSP i Varberg. De senaste åren har varit mycket framgångsrika och rekrytering står högt på agendan. Att arbeta på WSP innebär bland annat att man får arbeta multidisciplinärt och medverka i många olika typer av projekt, och ofta för stora beställare som kommuner och landsting.
– Det är medarbetarna som är kärnan i WSP. Det är ju deras kompetens som avgör om vi lyckas eller inte. Den attityden genomsyrar hela WSP och jag tror att det är just därför vi är så lyckosamma i våra projekt, säger Bengt Karlsson, som är kontorschef i Varberg samt gruppchef för projektledning.

Platt organisation
Denis Koraca, som ansvarar för byggprojektering i Varberg och Halmstad, understryker att det är medarbetarna som har direktkontakt med kunderna och att många projekt får avknoppningar tack vare deras engagemang.
– Vi är inte toppstyrda utan arbetar efter frihet under ansvar. Inom WSP finns en stor tillit till alla medarbetare och det märks på den låga personalomsättningen, menar Denis Koraca.
WSP har många olika kunskapsområden men är ett och samma bolag. Man är nu på jakt efter fler medarbetare i Varberg med omnejd – nu är det ett guldläge för den som vill utvecklas tillsammans med en global teknikkonsult som verkligen värdesätter varje medarbetare och tror på individens kompetens.

Ska fortsätta växa
Som teknikkonsult i Varberg är WSP redan en stor aktör – och man har för avsikt att växa ännu mer. År 2004 hade WSP tre medarbetare i Varberg. Tio år senare hade man knappt 20 medarbetare och mot slutet av 2018 var det över 40. Det ger en indikation över vart WSP är på väg och hur tillväxtstrategin ser ut för framtiden.
– Vår starka expansion möjliggjordes i samband med flytten till större lokaler. Det har gått över förväntan vilket gör att vi redan nu tvingas se över lokalerna för att möjliggöra fortsatt tillväxt. Varberg med omnejd är en region med stora framtidsplaner och detta harmoniserar väl med WSPs strategi, avslutar Malin Franzén, som ansvarar för administrationen.