Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

WSP utvecklar framtidssäkrade lösningar

Den globala teknikkonsultkoncernen WSP integrerar hållbarhet som en naturlig del av samtliga projekt och åtaganden. Hållbarhet är något som är lika aktuellt i utvecklingen av system för framtidens vattenförsörjning i en västsvensk kommun som för bevarande av ekosystemtjänster på andra sidan jordklotet.

Klimatförändringarna pressar världens nationer att tänka och arbeta annorlunda för framtiden. Det går inte längre att blunda för vad som händer när resursuttaget överstiger det som faktiskt finns att tillgå. De flesta är idag överens om att hållbarhet är att planera långsiktigt och värna om det arv som ska tillkomma framtida generationer. Detta är något som WSP arbetat för under väldigt många år, och därmed har alstrat mycket kunskap kring.
– Vår uppgift kan i korta drag sammanfattas i ett åtagande där vi integrerar hållbarhet i all teknisk expertis, rådgivning och lösningar som vi erbjuder, idag och i framtiden. Det handlar framförallt om att vi ska leverera framtidssäkrade lösningar utifrån vår erfarenhet och vår kompetens, förklarar Thomas Storberg, kontorschef på WSP i Halmstad.

Representerar global kunskap
WSP finns etablerade globalt med över 500 kontor i 40 länder. Samtidigt finns en stark lokal närvaro som de lokala kontoren representerar och vidareutvecklar.
WSP Halmstad står för flertalet affärsområden, närmare bestämt WSP Environmental (miljötjänster, mark och vatten, byggnadsfysik), Bro- och vattenbyggnad, WSP Systems (elteknik, VVS), Samhällsbyggnad, Byggprojektering och Projektledning.
De olika affärsområdena integreras ofta för att erbjuda kunden en helhetslösning, och kunskap delas flitigt mellan olika discipliner. Hållbarhetsaspekten löper som en röd tråd genom alla kunskapsområden, likväl som genom alla projekt och lösningar som WSP utvecklar och kommer i kontakt med.

Hållbart i praktiken?
Det finns många exempel på hur WSP Halmstad utvecklar hållbara lösningar i praktiken. Det omfattar i princip allt från utredningar kring framtida översvämningar kontra vattenbrist i Halmstad till ett globalt arbete med ekosystemtjänster.
– En framtida hållbar utveckling inkluderar även starkt arbete med ekosystemtjänster. De definieras av de tjänster som naturen ger oss människor gratis och innehar värden i miljardklassen, poängterar Petra Sörman, miljö- och hållbarhetskonsult på WSP Halmstad.
WSP befinner sig i skrivande stund mitt i utvecklingen av nya verktyg som kan hjälpa kommuner, myndigheter och byggherrar att planera för befintliga ekosystemtjänster och säkerställa dess existens. Verktygen bidrar även till att förbättra värdena av ekosystemtjänster där de tidigare varit bristfälliga.

Viktigt att synas
En stor del av hållbarhetsarbetet kretsar kring att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad som faktiskt är hållbart. Därför satsar WSP på ökad synlighet i Halmstad. Det är något som manifesteras genom den nya cykelsatsningen där WSP deltar i den regionala tävlingen Årets cykelvänligaste arbetsplats. Internt pågår ytterligare initiativ för att främja cykling.
Halmstadkontoret kommer även att medverka på det så kallade Hållbarhetstorget, som kommer ligga inom evenemangsområdet under Tall Ship Races i Halmstad under slutet av juni – början av juli i år. Det är något som både Petra Sörman och Thomas Storberg ser fram emot.
– Evenemanget ger oss en unik möjlighet att möta allmänheten och informera om vad vi står för och vad moderna hållbarhetstjänster verkligen innefattar, säger Petra Sörman.