Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Xavitech expanderar och noteras på NGM-börsen

Xavitech utvecklar och tillverkar mikropumpar som säljs till OEM-företag världen över. Pumparna utgör nyckelkomponenter i volymtillverkade produkter inom gas- och luftanalys. Slutprodukterna används flitigt inom medicin- och miljöteknikområdet. Xavitech är förberedda på expansion och en större efterfrågan.

Xavitechs aktie är numera listad på NGM Nordic MTF vilket ger nya möjligheter för att driva en mer offensiv expansion framöver. En ökad efterfrågan på avancerade mikropumpar är att vänta, menar Xavitechs vd Jonathan Grip.
– En stor del av våra tidigare framgångar kan härröras till en enastående teknikutveckling där våra mikropumpar är bland de mest avancerade på marknaden. Samtidigt är Xavitech en mindre aktör om vi ser till den globala konkurrensen, där vi verkar på samma marknad som flera multinationella bolag.

Starka incitament
Det finns många starka incitament som talar för överlägsenheten i Xavitechs mikropumpar. För det första utvecklas de med den absolut senaste teknologin, för vilken Xavitech innehar flertalet patent. Det säkerställer en hög funktionalitet och pålitlighet som efterfrågas inom de segment som pumparna används. Inte undra på att NASA valde att använda Xavitechs pump i ett projekt på ISS (International Space Station).
För det andra anpassas Xavitechs mikropumpar efter de enskilda kundernas behov och teknologier. Det är med andra ord skräddarsydda produkter som ofta utgör kritiska komponenter i kundernas produkter.
Ett tredje incitament är att pumparna trots sin teknikhöjd erbjuds till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Det skapar en god lönsamhet för Xavitechs kunder.

Tror på tillväxt
Bland Xavitechs kunder finns idag några av världens främsta aktörer inom miljö-, medicintekniska och industri tekniska segment. Samtliga tillhör kategorier som ställer höga krav på tillförlitlighet, kvalitet, prestanda och säkerhet. Att detta kan Xavitech leverera tack vare en egenutvecklad mikropumpsteknologi.
Xavitechs teknik är skalbar vilket ger en stor flexibilitet för att anpassa pumparna efter kundernas behov. Det är troligt att fler pumpstorlekar och styrfunktioner kommer att utvecklas inom en snar framtid, flera utvecklingsprojekt står redan inför lansering.
– Förhoppningen är att vi ska kunna utöka vårt sortiment i en snar framtid, säger Jonathan Grip.

Ny order till USA
Efter fjolårets nyemission finns kapital att gå vidare med fokus på försäljning. Listningen på NGM Nordic MTF ger ännu större utvecklingsmöjligheter.
Framtiden ser ljus ut för det innovativa teknikföretaget i Härnösand, som dessutom nyligen fick in ytterligare en order från en återkommande kund i USA. Ordern omfattar pumpar för integrering i en medicinteknisk produkt för sömnapné, och stärker Xavitechs ställning på den amerikanska marknaden.
– Produkter som lindrar sömnapné är en intressant marknad för oss, och vi ser fram emot att utvecklas tillsammans med kunder inom detta segment, säger Jonathan Grip avslutningsvis.