Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Yara Praxair verksamma i hjärtat av Skånes högteknologiska utveckling

Det skandinaviska industrigasföretaget Yara Praxair räknar med ett kraftigt uppsving och investerar hundratals miljoner i den svenska verksamheten. Företaget har i Perstorp öppnat Sydsveriges enda luftgasfabrik för flytande syre, kväve och argon under hösten 2012, direkt efter en storsatsning i Köping. Yara Praxair har haft en stadig tillväxt sedan företaget etablerades med egna kontor i Sverige, personalstyrkan har exempelvis fördubblats under de senaste två åren.

Yara Praxair är en av Nordens ledande leverantörer av industrigas. Med två starka globala aktörer som ägare, där amerikanska Praxair äger 66 procent och norska Yara äger resterande 34 procent, kan företaget genomföra mycket kraftfulla investeringar med långsiktiga perspektiv. Trots det generellt tuffa utgångsläget på marknaden med finanskrisen i åtanke satsar Yara Praxair på att förstärka verksamheten i Sverige.

Förstärker närvaron i Sverige
Mitt i den skånska bokskogen ligger Perstorps industripark. Här arbetar nära 1500 anställda inom en rad olika branscher med högteknologisk produktion som gemensam nämnare. I hjärtat av denna utveckling och i den expansiva Öresundregionen har Yara Praxair öppnat sin nya luftgasfabrik som producerar flytande syre, kväve och argon för tillämpning inom allt från livsmedels- och dryckesindustrin via verkstadsindustrin till papperstillverkning.
– Vi tror på en fortsatt ökad efterfrågan och därför har vi valt att satsa på en ny fabrik i Perstorp, förklarar Håkan Torssell, f.d. vd och idag senior advisor. Vi har dessutom förstärkt vår närvaro på den svenska marknaden genom att investera i en fyllningsstation i Köping. De två investeringarna medför framförallt att vi i stort sett blir oberoende av import och istället kan satsa fullt ut på expansion på den svenska gasmarknaden. Dessutom bidrar vi med fler arbetstillfällen i en tillväxtbenägen region.

Obegränsad tillämpning
Den starkt ökande efterfrågan på företagets produkter, det vill säga industrigas av olika slag, är ett resultat av en högre miljömedvetenhet inom industrin där kvalitets-, produktivitets- och energiaspekter spelar en stor roll. Industrigasen oxygen kan bidra till kraftiga energieffektiviseringar med mindre koldioxid utsläpp.
Faktum är att gas används vid framställning av i princip alla produkter som vi kommer i kontakt med dagligen såsom livsmedel, fordon, metaller och papper för att bara nämna några av de mest uppenbara kategorierna. Yara Praxair arbetar således med produkter som i princip har obegränsad tillämpning.
– Genom att vi kombinerar vår kunskap med våra kunders erfarenheter så kan vi kontinuerligt utveckla nya applikationsområden. Inom sjukvården ökar behovet av syrgas hela tiden, liksom inom livsmedelsindustrin där kvävgas ofta är lösningen för att förlänga hållbarhet eller kvalitet , fortsätter Håkan Torssell.

Nästa steg in i framtiden
När det första svenska kontoret öppnade i Skåne var man tre anställda. Idag arbetar över 40 personer på Yara Praxair’s olika enheter i Sverige, omfattande den nya luftgasfabriken i Perstorp, huvudkontoret och fyllningsstationen i Köping samt sälj- och servicekontor i Lund. Enbart under de senaste två åren har antalet anställda fördubblats från ett 20-tal till över 40.
Sedan företaget etablerades i Sverige sker en ständig utvärdering av möjligheter att tillsammans med kunder bygga större anläggningar.
– Nästa steg så här tidigt efter våra stora satsningar i Perstorp och Köping blir att förvalta investeringarna och se till att få upp verksamheten i högvarv. En annan sak som vi är mycket stolta över är att vi i Sverige, sedan etableringen för närmare åtta år sedan, aldrig haft någon olycka som lett till sjukskrivning. Vi bedriver ett mycket aktivt säkerhetsarbete i allt vi företar oss; internt, hos våra återförsäljare eller hos våra kunder och understryker alltid vår nollfelsprincip, säger en målmedveten Håkan Torssell som avslutning.