Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Yrke: Soldat

Försvarsmakten står inför en ny utmaning där man i konkurrens med andra arbetsgivare numera måste locka till sig kompetens genom att erbjuda attraktiva tjänster. Som ett naturligt led i utvecklingen kommer Försvarsmakten i framtiden att kännetecknas av en mindre personalstyrka som är kontinuerligt tjänstgörande och en betydligt större organisation bestående av tidvis tjänstgörande soldater som har en annan huvudsysselsättning. Det kommer att skapas tusentals nya jobb inom Försvarsmakten inom de närmaste åren som just tidvis tjänstgörande.

Försvarsmakten är en myndighet i förändring. Sedan värnplikten lades vilande år 2010 är det frivillig rekrytering som gäller för Försvarsmakten, som nu konkurrerar om ungdomars intresse på samma villkor som högskolor, yrkesutbildningar eller andra arbetsgivare. Samtidigt har möjligheten öppnats för alla, både killar och tjejer, att söka på lika villkor till den grundläggande militära utbildningen, GMU, den nya inkörsporten till Försvarsmakten.

Försvarsmakten beroende av aktiva val
Den största grupp som ska rekryteras framöver är tidvis tjänstgörande soldater. Som för alla militära anställningar börjar man då med GMU, och får sedan som anställd en befattningsutbildning på sex månader. Därefter tjänstgör soldaterna under vissa perioder, med ett par mer omfattande övningar per år.
– Under större delen av året kommer de tidvis tjänstgörande soldaterna att vara verksamma ute i näringslivet, inom offentlig sektor eller som studenter. Huvudsysselsättningen hamnar alltså utanför Försvarsmakten, men samtidigt är de tidvis tjänstgörande soldaterna ett mycket viktigt inslag i vår nya organisation, förklarar Robert Trupp, rekryteringsofficer på Luftvärnsregementet Lv 6 i Halmstad.
För att kunna nå en större målgrupp arbetar Försvarsmakten mer med marknadsföring och informationsförmedling än någonsin tidigare. Det nya informationscenter som öppnats mitt i Halmstad är ett tydligt led i detta arbete.
– Vi jobbar intensivt med att bygga nya kontaktytor med ungdomar, för att kunna möta dem i deras vardag, säger Robert Trupp. Vårt nya center är ett pilotprojekt för hela Försvarsmakten, och ett sätt för oss att skapa en mötesplats mellan Försvarsmakten och ungdomar.
– Det är mycket stora förändringar som sker inom Försvarsmakten och vi måste anpassa oss till följd av dessa. Pliktverket, som tidigare försåg oss med våra värnpliktiga soldater, heter nu Rekryteringsmyndigheten och hjälper oss i vårt arbete med att rekrytera de bästa till vår verksamhet. Till skillnad från tidigare, då Försvarsmakten kunde avgöra vilka rekryter som gick till respektive verksamhet, står rekryterna idag med alla valmöjligheter och kan själva bestämma vilket förband de vill arbeta för. Vår nya verklighet består i att de aktivt väljer oss, inte tvärtom, berättar Jacob Flodén på Militärhögskolan i Halmstad, MHS H, som har programansvar för GMU i Försvarsmakten.

Slår hål på myter
Jacob Flodén understryker att man nu måste slå hål på alla myter om Försvarsmakten som organisation och arbetsgivare. Försvarsmakten har till exempel aldrig haft så många kvinnliga sökande som nu. Samtidigt vill man ha fler.
– Vi ser nu ständigt nya exempel på hur kvinnor får ta plats inom vår verksamhet, men vi måste bli ännu bättre. Det kan handla om mycket enkla saker som att anpassa det ordinarie utbudet av kläder till avancerade rutiner för uppföljning av kvinnors möjligheter att avancera inom Försvarsmakten. Möjligheterna har utökats successivt, men för att verkligen vara en könsneutral organisation med lika möjligheter för alla måste vi bli mer lyhörda och arbeta med kontinuerliga förbättringar inom alla områden, säger Jacob Flodén.
– Den största förändringen är att ungdomarna nu måste upptäcka oss och göra aktiva val. Den stora frågan handlar kanske mer om vad vi behöver göra för att möta sökande som kan bli bra soldater, betonar Robert Trupp.

Soldatens civila meritvärde
Militärt anställda inom Försvarsmakten har ett arbete som är mycket resultatinriktat och där problemlösning är centralt. Laget är större än jaget. Det civila meritvärdet baseras generellt på egenskaper som förutom naturlig förmåga att lösa problem även omfattar pålitlighet, punktlighet, ordningssinne och ödmjukhet. Utöver detta tillkommer olika färdigheter beroende på vilket förband och var man tjänstgör.
– Den arbetsgivare som anställer en soldat, får en person med god fysik, säger Robert Trupp. Alla soldater har mycket fysisk träning, och vi har otroligt låg sjukfrånvaro. Man får också en person som är säkerhetskontrollerad och testad i olika tester, både fysiska och psykiska. Det tredje är att soldater ständigt ställs inför nya inlärningssituationer – det är människor som har kapacitet att lära sig nya saker, och som lär sig snabbt.
Både Lv 6 och Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, är tekniktunga förband som anställer ett stort antal soldater med teknisk bakgrund.
– Att vara tidvis tjänstgörande soldat innebär ett avbrott i vardagen och en varierande uppgift som förhoppningsvis tillför mycket för individen. De tidvis tjänstgörande soldaterna får en inblick i vår verksamhet och får samtidigt vara med och bygga upp något för samhället. Vi behöver rekrytera människor med teknisk bakgrund, exempelvis fordonsmekaniker eller sambandsmekaniker, för liknande uppdrag i vår organisation, förklarar Mathias Jönsson, rekryteringskoordinator inom FMTS.
Mathias Jönsson menar att det innebär ett meritvärde för företag som ger sina anställda möjlighet att prova på något nytt. De tidvis anställda soldaterna får med sig något tillbaka till sin arbetsgivare efter tjänstgöring inom Försvarsmakten. FMTS 1.Tekniska bataljon vill hitta personal med en civil teknisk kompetens som man tar med sig in i Försvarsmakten och det gör att underlaget för rekrytering är mindre än för andra förband. Mathias Jönsson avslutar här med:
– Vi brukar säga att det är lättare att utbilda en tekniker till soldat, men det är svårare att utbilda en soldat till tekniker. Genom samverkan med olika instanser som exempelvis Arbetsförmedlingen, skolor /högskolor och företag hoppas vi kunna attrahera fler med teknisk bakgrund till både FMTS och övriga garnisonen.