Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Yrkeshögskolan bidrar till näringslivets tillväxt i Östergötland

Yrkeshögskolan (YH) kan hjälpa företag och organisationer att skräddarsy sin framtida kompetens. Studieformen är helt yrkesinriktad och en YH-utbildning innebär mycket goda möjligheter att få jobb inom ett för utbildningen relevant område, vilket de senaste mätningarna från Östsvenska yrkeshögskolan påvisar.

Yh är arbetsgivarnas studieform och en fantastisk möjlighet för företag att få vara med och påverka framtida rekryteringsunderlag. De arbetsgivare som väljer att engagera sig i YH och utvecklingen av nya utbildningar får ett försprång i det att morgondagens kompetens kan formas efter egna behov, även inom spjutspetsområden.

Samarbetspartner för tillväxt
Få andra utbildningsformer kan garantera utveckling av långt specialiserad kompetens hos individer som dessutom är anställningsbara direkt. Yh producerar självgående medarbetare med god insyn i vad den aktuella branschen verkligen behöver för att vidareutvecklas.
– Förmågan att skräddarsy relevanta utbildningar är vår främsta styrka, konstaterar Ann-Charlott Thorén, vd på Östsvenska Yrkeshögskolan. Vi fokuserar uteslutande på branscher med uttalade kompetensbehov. Ofta handlar det om rena bristyrken och då utgör vi en ännu viktigare samarbetspartner för att trygga kompetens och därmed även fortsatt tillväxt för Östergötlands företag.
Som arbetsgivare kan man påverka vilka Yh-utbildningar som startas. I dagsläget är cirka 5000 arbetslivsrepresentanter engagerade i olika ledningsgrupper för Yh-utbildningar landet över. En av uppgifterna är att fastställa kursplaner och se till så att utbildningen har rätt innehåll för att möta kompetensbehovet.

Trygg investering för jobb
Siffror från 2014 visar att hela 92 procent av alla Yh-studenter i Östergötland gick ut i arbete. De flesta fick dessutom jobb inom ett för den aktuella utbildningen relevant område. Det visar att en Yh-utbildning är en trygg investering för att få jobb. Det visar också att det finns ett stort kompetensbehov som Yh svarar på.
– För att Yh ska förbli ett framgångsrikt koncept krävs engagemang från näringslivets sida. Utbildningarna måste ha en stark förankring i konkreta kompetensbehov, samtidigt ger samarbetet väldigt mycket tillbaka till företagen som får vara med och specificera innehållet, förklarar Ann-Charlott Thorén.
Engagemang i Yh-utbildning bidrar också till att utöka professionella nätverk i anslutning till de företag som medverkar. Eftersom en central del i alla Yh-utbildningar omfattar det praktiska inslaget LIA, Lärande i arbete, skapas även ett kontaktnät mellan utbildningsdeltagare och arbetsgivare.