Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Yrkeshögskolan gör skillnad

Att yrkeshögskoleutbildningar leder till jobb har många redan insett. Det märks inte minst på söktrycket relaterat till de utbildningar som finns. I Olofström finns en pågående yrkeshögskoleutbildning för automations- och robotingenjörer som också understryker den starka tradition som Olofström har inom högteknologisk serietillverkning.

Yrkeshögskolans främsta uppgift är att utbilda arbetskraft som efterfrågas inom eller i nära anslutning till den region där man bedriver utbildningen. Att en utbildning med inriktningen automations- och robotteknik då förläggs till Olofström är naturligt. Att den dessutom är certifierad som en utbildning inom Teknikcollege är en extra fjäder i hatten.
Yrkeshögskolan Syd har ansökt om att få starta utbildningen även till hösten 2017, tillsammans med nya utbildningar för ridlärare, verktygstekniker samt en för produktionstekniker på halvdistans.
Alla yrkeshögskoleutbildningar, oavsett inriktning, har skarpa samverkansinslag med företag. För att överhuvudtaget få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs det att man kan påvisa näringslivets stöd, inte minst för att trygga praktikplatser (inom Yrkeshögskolan kallas det för Lärande i arbete, LIA).
Att Yrkeshögskolan gör en tydlig skillnad när det gäller att koppla samman utbildningar med näringslivets behov står klart. I Olofström kretsar mycket kring tekniska områden, men det finns också en stark hästnäring med mycket uppfödning och ridsport lokalt såväl som i hela Blekinge.
– Att utveckla hela näringslivet är en del av Yrkeshögskolans ambition, därför har vi också valt att söka bredda utbildningsområdet för att även inkludera hästsport med utbildning av ridlärare, förklarar Rune Johansson, utbildningsledare på Yrkeshögskolan Syd.

Rustar för framtida beslut
Beslutet om vilka yrkeshögskoleutbildningar som får starta kommer under nästa år. Då råder bråda tider för att förbereda inför start till hösten, med rekrytering av både elever och lärare. Redan nu rustar Yrkeshögskolan Syd i hopp om att få igenom samtliga av sina ansökningar. Eftersom det är mycket som ska förberedas kan inget lämnas åt slumpen, som Rune Johansson är noga med att poängtera.
– Näringslivet talar om vilka behov som finns och baserat på det ansöker vi om att få starta nya utbildningar. Vi lyssnar av marknaden noga och gör investeringar därefter. Ett samarbete som vi värdesätter är det vi har med Techtank, bland annat. Där finns en stark klusterbildning av företag som utgör en viktig resurs för oss.
Rune Johansson förklarar också att utbytet med näringslivet är ömsesidigt gynnsamt eftersom utbildningarna skapar ökad sysselsättning och företagen samtidigt får en möjlighet att rekrytera smidigare utan fördyrande processer. Som avslutning säger han:
– Minst 25 procent av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats. För att kunna erbjuda det måste vi ha ett bra samarbete med företag i regionen och det har vi lyckats utveckla. Många företag ser också det ekonomiska värdet av att ta emot yrkeshögskolestudenter på praktik, då får de ju en möjlighet att prova en framtida potentiell arbetstagare gratis. Det är en stor framgångsfaktor.