Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Yrkeshögskolan rustar Västerås näringsliv för framtiden

Yrkeshögskolan är arbetsgivarnas studieform och erbjuder en fantastisk möjlighet för företag att få vara med och påverka framtida rekryteringsunderlag. De arbetsgivare som väljer att engagera sig i yrkeshögskoleutbildningarnas utformning får ett försprång på marknaden, speciellt då kompetens förblir en eftertraktad bristvara.

Västerås växer och med det öppnas både möjligheter och utmaningar. Att se över kompetensförsörjningen är ständigt aktuellt, och här spelar Västerås yrkeshögskola en nyckelroll. Alla yrkeshögskoleutbildningar är framtagna för att matcha näringslivets behov, vilket också är en grundförutsättning för att överhuvudtaget få starta en yrkeshögskoleutbildning.

Företagen får forma utbildningen
För företag ger yrkeshögskolans koncept möjligheter att forma morgondagens kompetens efter egna behov, och då inte minst inom spjutspetsområden. Det är extra tydligt i Västerås, där det lokala näringslivet ekar genom alla yrkeshögskoleutbildningar.
Under hösten och vintern startar utbildningarna Elkraftsingenjör, Systemingenjör spårfordon, Trafiklärare, Socialpedagog med inriktning på KBT och Flygtekniker. Till våren återupptas även den populära utbildningen Lönekonsult.
– Ingen yrkeshögskoleutbildning får starta utan att det finns ett dokumenterat engagemang från näringslivet, och vi har dessutom ett väldigt tydligt samspel här mellan skolan och företag i Västerås. Våra samarbeten är långvariga och skolan är med och driver utvecklingen inom de aktuella utbildningsområdena tillsammans med företagen, förklarar Alina Rocabado, enhetschef på Västerås yrkeshögskola. Hon fortsätter:
– Ett exempel är det stundande behovet av att byta gamla elledningar över hela Sverige. Mälarenergi är en tongivande aktör i det och vårt samarbete är viktigt för att bygga det framtida rekryteringsunderlaget inom branschen. Elkraftsingenjörer efterfrågas över hela Sverige och man kan efter avslutad utbildning få jobb i princip var som helst.
Detsamma gäller för systemingenjörer med inriktningen spårfordon samt för flygtekniker som även är en internationellt gångbar utbildning då man som deltagare får alla EASA-certifikat genom utbildningen.

Nästan alla får jobb direkt
Alla yrkeshögskoleutbildningar leder till jobb för den som vill. På Västerås yrkeshögskola mäter man regelbundet antalet anställda efter avslutad utbildning, och snittet landar på närmare 90 procent. För vissa utbildningar, som till exempel Socialpedagog med inriktning på KBT, är sysselsättningsgraden närmare 100 procent direkt efter utbildningen.
– Våra utbildningar har deltagare från hela Sverige men är utformade speciellt efter kompetensbehov som finns här i regionen. För den som vill finns alla möjligheter att stanna i Västerås och bygga karriär här. Många får jobblöfte i samband med LIA, Lärande i arbete, eftersom företagen gärna tar möjligheten att knyta kompetens som de själva är med och formar, säger Alina Rocabado.
Utan överdrift kan man säga att yrkeshögskolan är arbetsgivarnas studieform och en viktig resurs för näringslivets kompetensutveckling.