Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Yrkeshögskolan Syd erbjuder utbildningar som leder till jobb

Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm (YHS) bedriver utbildningar inom den tekniska sektorn och det är utbildningar som leder till jobb.
– De som söker till vår skola är oftast mycket intresserade, drivna och framåt människor som vill utvecklas och gå vidare i livet. Det visar sig också genom att 85-90 procent får jobb direkt efter utbildningen, säger skolans rektor Tony Helm.

Utbildningarna är direkt anpassade till näringslivets behov och ger därför mycket goda framtidsutsikter. Samtliga utbildningar leder till yrkeshögskolexamen.
Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm och Olofström har sedan 1996 bedrivit utbildningar i regional samverkan med företag och organisationer.
Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm har både fast anställd personal och många inhyrda konsulter med specialistkompetens.
– Vi är en etablerad och väl beprövad skola som har en gedigen erfarenhet av teknikutbildningar och vi har bra kontakter med näringslivet. Vi hyr in erfaren och kompetent personal som är yrkesverksamma. De har aktuell, och den senaste kompetensen. De är ju ute i verkligheten och arbetar hela tiden och kan därmed sin sak, säger Tony Helm.
Skolan har 250 studerande från hela Sverige, men det huvudsakliga upptagningsområdet är södra Sverige.
Yrkeshögskolan erbjuder 2-åriga heltidsutbildningar till automationsingenjör, byggnadsingenjör, anläggningsingenjör och elingenjör. Dessutom erbjuds deltidskurser på distans till produktionsteknik, arbetsledare anläggning, arbetsledare bygg och elinstallation med allmän behörighet.

Trygga kompetensförsörjningen
Yrkeshögskolan Syd skapade 1996 de första utbildningarna med tanke på att trygga kompetensförsörjningen i Skåne, Blekinge och södra Småland vad gäller industriell teknik och kompetens.
Under åren har det byggts upp en gedigen kompetens, nätverk och infrastruktur kring de utbildningar som bedrivs.
Varumärket Yrkeshögskolan vill skapa en bred bas för organisationer, kommuner och aktörer att gemensamt marknadsföra YH-utbildningar. YHS vill bedriva utbildningar och kompetensutveckling i perspektivet: ett livslångt lärande. I ledningsgrupperna för utbildningarna sitter representanter för flera av Sveriges ledande företag som Yrkeshögskolan Syd utbildar för.

Nybyggda lokaler
Yrkeshögskolan huserar i alldeles nybyggda och ändamålsenliga lokaler i kunskapsbyn Norra station i centrala Hässleholm. I området finns allt från kunskapsintensiva företag och myndigheter till restauranger. På Norra station samlas också flera utbildningar, alltifrån gymnasial vuxenutbildning till högskola och yrkeshögskoleutbildningar.
Som stad bjuder Hässleholm den studerande på närhet till natur, ett rikt fritidsliv och stora möjligheter till ett prisvärt boende.
– Det är mycket lätt att ta sig till Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm. Vi är stationerade bara på 20 meters gångavstånd från stationen. Hässleholm är dessutom en knutpunkt för både ett rikt näringsliv och utbildning, säger Tony Helm avslutningsvis.