Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Yrkeshögskolestuderande eftertraktas på arbetsmarknaden

Yrkeshögskolan ger nya möjligheter för den som vill höja sin kompetens inom ett visst yrkesområde, eller som vill satsa på karriärväxling med en helt ny inriktning. Alla yrkeshögskoleutbildningar utvecklas i dialog och med stöd från näringslivet, vilket också är ett krav från yrkeshögskolemyndigheten.

Yrkeshögskolans utbildningar drivs i samarbete med arbetslivet, som har en central roll både före, under och efter utbildningarna. Det innebär att utbildningarna är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov av kompetens och leder till aktuella yrkesroller. Det ökar chansen för jobb efter utbildningen.

Storföretagen dammsuger marknaden
Företag dammsuger marknaden efter kompetens inom ett flertal områden. Mycket är kopplat till industri och teknik, och därför har man i Skellefteå satsat extra mycket inom just de här områdena.
– I höst kommer vi att starta tre tekniktunga yrkeshögskoleutbildningar som är mycket eftertraktade. Det lokala och regionala näringslivet efterfrågar specifikt kompetens inom processteknik med inriktning på underhåll och driftsäkerhet, samt produktionsteknik med inriktningarna digitala processer och automatiserad tillverkning. Våra utbildningar är framtagna tillsammans med företag som Adecco, Alimak, Boliden, Komatsu och Northvolt, vilket ger en indikation över vilken typ av bolag man kan räkna med att få arbeta för efter utbildningen, berättar Ulf Olofsson, rektor på yrkeshögskolan i Skellefteå.
Vid yrkeshögskolan i Skellefteå finns även utbildningar för hovslagare, stödpedagoger, resekonsulter, specialiserade undersköterskor samt VFX-artister och 3D-grafiker.

Attraktivt att studera i Skellefteå
Nio av tio får jobb efter en yrkeshögskoleutbildning enligt statistik från yrkeshögskolemyndigheten. Inom vissa områden får alla jobb och ofta redan innan utbildningen är avslutad. Sannolikt är både produktionstekniker och processtekniker bra exempel på det.
För att ytterligare skapa bästa tänkbara förutsättningar för studerande vid yrkeshögskolan i Skellefteå är verksamheten koncentrerad till Campus Skellefteå, på den centrumnära södra sidan av Skellefteälven. Här finns också många andra verksamheter, som universitetsutbildning och forskning, en mängd vuxenutbildningar på gymnasienivå och en rad företag. Här finns idrottshall, restaurang och café och ett stort, aktivt bibliotek med modern arkitektur och vacker utsikt över älven.
Som yrkeshögskolestuderande på Campus Skellefteå har man dessutom bostadsgaranti via det kommunala bostadsbolaget Skebo. Alla studentbostäder ligger nära Campus och med gångavstånd till centrum. Vad väntar du på? Ansök idag!