Fre 1 jul / År 40 / Nr 3 2022

Yrkeshögskoleutbildningar möter näringslivets behov

Regeringen har uttryckt en ambition om att satsa mer på yrkeshögskoleutbildningar. Det tycker Annika Appelros, Carina Helge och Harri Halminen på Yrkeshögskolan i Olofström är bra – speciellt med tanke på att yh-utbildningar oftast leder till jobb.

För att få starta en yrkeshögskoleutbildning krävs uppbackning från näringslivet, bland annat i form av branschråd. Näringslivet talar om vilka behov som finns och baserat på det ansöker utbildningsförvaltningen om att få starta nya utbildningar. Nya ansökningar krävs för omstart efter max två år.
– Viktiga inslag i alla yrkeshögskoleutbildningar är att låta deltagarna möta den verkliga arbetsmiljön och de moment som det framtida yrket innefattar. Därför tillämpas Lärande i arbete, LIA, där minst 25 procent av utbildningstiden är förlagd till en arbetsplats. För att kunna erbjuda det måste vi ha ett bra samarbete med företag i regionen, säger Carina Helge, som ansvarar för yh-utbildningen automations- och robotingenjör.

Möter industrins behov
Automations- och robotingenjör är en heltidsutbildning som löper över två år. Den har beviljats omstart varje gång den sökts och det indikerar det stora behovet som finns inom yrket och industrin.
– Den moderna industrin förlitar sig på högteknologiska lösningar och är ofta automatiserad. Modern tillverkning sker med robotar vilket ger en bättre och säkrare arbetsmiljö för människor. Det vi fokuserar mest på inom utbildningen är programmering, eftersom nästan alla industriföretag efterfrågar den kompetensen idag, berättar Harri Halminen, lärare på flera av kurserna som ingår i automations- och robotingenjörsutbildningen.
Att programmera en CNC-svarv är inte samma sak som att bygga digitala affärssystem och IT-miljöer, men det finns många likheter. Logiskt tänkande och sinne för matematik är en viktig del, och det måste finnas ett grundläggande intresse för teknik även om utbildningen inte omfattar mekanik.

Söker ny utbildning
Som svar på regionens stora behov av industrikompetens ansöker man i Olofström om att få starta en ny utbildning med inriktning mot produktionsutveckling. Om den beviljas blir det en distansutbildning på deltid, som främst kommer att förläggas till helger.
– Utbildningen riktas specifikt till den som redan arbetar inom industrin och som vill stärka sin kompetens och utvecklas i sin roll som produktionsutvecklare, produktionschef och liknande, kommenterar Annika Appelros, rektor på yrkeshögskolan samt komvux i Olofström.

Utbildar ridlärare
I Olofström finns en industritradition att vara stolta över och värna om. Samtidigt är det viktigt att möta hela näringslivets behov. Den andra av Olofströms för närvarande två yrkeshögskoleutbildningar riktar sig till ridlärare som vill arbeta heltid.
– I dagsläget är det enbart kvinnor som går ridlärarutbildningen, och motsvarande så är det nästan bara män som går automations- och robotingenjörsutbildningen. Vi hoppas på att kunna inspirera till en jämnare fördelning framöver, det är också något som näringslivet förväntar sig av oss, avslutar Annika Appelros.