Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Yrkesskickliga veteraner står till arbetsmarknadens förfogande

Vad kan trafikvärdar, bärarlag och instrumentkonsulter ha gemensamt? Hos Veteranpoolen samlas kompetens inom väldigt många olika yrkeskategorier. Under samma tak finns experter med vitt skilda specialistområden och med olika bakgrunder, samtliga med den gemensamma nämnaren att de är pensionerade veteraner som vill och kan fortsätta arbeta.

På riksnivå ställer Veteranpoolen tusentals yrkesskickliga veteraner till den svenska arbetsmarknadens förfogande. Varje lokalkontor drivs av privata franchisetagare som utvecklar sin verksamhet efter marknadens behov.
Det första kontoret öppnade i Kungsbacka 2007, i samband med att ROT- och RUT-avdragen introducerades. Det började på privatmarknaden med hantverkar-, trädgårds- och hushållsnära tjänster, men konceptet utvecklades snabbt med tjänster anpassade för företag. I samma veva började även fler kontor etableras på andra orter i Sverige.

Ville satsa på hemmaplan
Entreprenörerna Karin Lindvall och Kristin Bladh Ström tog över Södertäljekontoret 2013, fyra år efter att det startats.
– Vi var båda anställda på AstraZeneca och visste att vi ville fortsätta arbeta tillsammans även efter det att forskningsverksamheten flyttats ut ur regionen. Dock innebar det vissa begränsningar, eftersom det generellt är svårt att få anställning på samma ställe precis samtidigt. Vi undersökte flera möjligheter och när vi fick reda på att Veteranpoolen skulle säljas i Södertälje så tog vi chansen, berättar Karin Lindvall.
– Vi hade redan ganska lång erfarenhet av ledarskap, även om verksamhetsinriktningen var annorlunda. Eftersom vi dessutom bor i Södertälje så kändes det naturligt att satsa på något eget just här och då var Veteranpoolen det perfekta alternativet, fyller Kristin Bladh Ström i.

Flexibilitet och specialistkompetens
En av de största fördelarna med Veteranpoolen enligt både Kristin och Karin är flexibiliteten. Dels gentemot kunderna men även mot arbetstagarna som själva bestämmer vilka uppdrag de vill ta. Modellen passar utmärkt för den som vill fortsätta jobba efter pensionen och som har en specialistkompetens som marknaden efterfrågar.
Kontoret i Södertälje har ett upptagningsområde som även omfattar Botkyrka, Salem, Huddinge och Nykvarn. Veteranpoolen har egna konsulter i de fyra kommunerna och kan därmed hålla korta avstånd – något som kunderna uppskattar lika mycket som flexibiliteten.
I Södertälje finns dessutom en hel del specialistkompetens som kan vara svår att få tag på. Ett exempel är en veteran med unik kompetens inom instrumentteknik som ibland anlitas upp till 100 timmar per månad. Via Veteranpoolen finns alltså även möjlighet att arbeta mycket, om man som veteran känner att man kan och vill.

Långvariga samarbeten
Under åren har många långvariga samarbeten byggts upp kring Södertälje. Ett återkommande uppdrag omfattar ett större antal trafikvärdar som rycker in vid behov i länstrafiken. För samtliga kontor i Stockholmsregionen omfattar uppdraget ett hundratal konsulter, och även för Södertälje ett betydande antal.
– Ett annat spännande samarbete sprids nu till fler kontor efter att ha startats upp här i Södertälje. På förfrågan från Fonus begravningsbyrå utvecklades ett bärarlag som idag anlitas över hela upptagningsområdet. Konceptet sprids nu till andra delar av Sverige och på sikt kan samarbetet bli rikstäckande, tror Karin Lindvall.