Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ystad Hamn – en naturlig port till Polen och Bornholm

Färjetrafiken är en av de viktigaste verksamheterna för Ystad Hamn och när det gäller avgångar till Polen är hamnen störst i landet.
Både på sträckan mellan Ystad – Bornholm och Ystad – Polen har passagerartrafiken haft en stadig uppgång sedan starten på 40- respektive 70-talet.

– Vi hade 3503 fartygsanlöp förra året och det gör oss till den femte största hamnen i Sverige när det gäller antalet anlöp, berättar Björn Boström, vd på Ystad Hamn Logistik AB.
Ystad Hamn är också den tredje största färjepassagerarhamnen i landet och på tionde plats när det gäller godston över kaj. 2013 hanterades drygt tre miljarder godston och det var rekord för hamnen.
Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystads Hamn en naturlig port till Bornholm och Polen och vidare ut i Centraleuropa. Med sitt strategiska läge på den svenska sydkusten spelar även Ystad Hamn en viktig roll för transportindustrin och som leverantör åt det svenska näringslivet.

Tar ansvar för miljön
– Vi jobbar mycket med miljöfrågor och för ett par år sedan investerade vi 35 miljoner kronor i världens största anläggning för leverans av land-el till fartyg när de ligger vid kaj, berättar Björn Boström.
Trots investeringens storlek anser hamnbolaget att detta är miljömässigt motiverat. En rapport visar att hamnen årligen kan reducera utsläppen av kvävedioxider (NOx) med 171 ton och svaveldioxider (SO2) med 139 ton.

God lönsamhet
Ystad Hamn Logistik AB har en god lönsamhet och hade en nettovinst på 8,3 miljoner kronor 2013.
– Det är tio procent av vår omsättning så det är mycket bra. Vi har haft en fantastisk utveckling de senaste fem åren. Till och med under krisåret 2009 då många andra hamnar tappade volymer så ökade vi vår godsvolym med 10,7 procent, berättar Björn Boström.
Hamnbolaget blickar hela tiden framåt för att göra förbättringar. Nu planerar man för att skapa större ytor i hamnen för att kunna hantera fler lastbilar och mer gods.
– Det finns flera aktörer som gärna vill etablera sig här och bygga logistikcentraler för att jobba med färjetrafiken, framför allt mot Polen. Vi tittar på möjligheten att flytta hamnen från inre delen av Ystad Hamn till den yttre delen. Allt för att skapa möjligheter att ta emot större fartyg och få en mer rationell färjehantering, berättar Björn Boström.

En fungerande infrastruktur
På Ystad Hamn Logistik försöker man sätta press på såväl Trafikverket som politikerna för att få en fungerande infrastruktur i området.
– I och med att vi är en av Sveriges största hamnar och hanterar stora volymer så måste vi ha en infrastruktur till och från hamnen som fungerar. Vi vill att staten tar sitt ansvar och investerar i E65:an som går ända till hamnen. Det är viktigt att både passagerare och gods snabbt kan ta sig in i hamnen och härifrån, betonar Björn Boström.
Ystad Hamn Logistik AB har 29 anställda och ägs av Ystads kommun. Björn Boström har jobbat inom färjebranschen i hela sitt yrkesverksamma liv i både Sverige och Danmark och har stor förståelse för vilka problem och möjligheter som kan uppstå för rederikunderna. I september 2008 tillträdde han vd-posten på Ystad Hamn Logistik AB.