Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Zenjo företräder Jämtlands stolthet

Det tycks råda en stark stolthet bland företag och entreprenörer i Jämtland när det gäller ursprung. Det märks inte minst då man gärna använder Jämtlands gamla länsbokstav Z i företagsnamn, vilket både IUC Z-Group och Zenjo Verktygsteknik är bra exempel på.

Precis som namnet antyder fokuserar Zenjo Verktygsteknik, en av medlemmarna i IUC Z-Group, på verktygstillverkning. Namnet Zenjo vittnar om företagets ursprung då Z står för det genuina jämtländska och resterande bokstäver tagits ur efternamnen på de två grundarna Kjell Enarsson och Rainer Johansson. Företaget ägs sedan 2015 av Kjell och Elisabeth Enarsson med Kjell som vd.
– Vår verksamhet har genomgått en del förändringar för att passa marknadens efterfrågan, men vi opererar med samma målsättning som alltid – nämligen att leverera med precision och högsta kvalitet, förklarar Kjell.

Från gruvindustri till kraftverk
Zenjo fokuserar på metallisk bearbetning där svarvning, fräsning, långhålsborrning och slipning är nyckelmoment. Det är allt från prototyp-, enstycks- till serietillverkning. Företaget tillverkar mycket slitdetaljer och verktyg till gruvindustrin, såsom borrkronor och gängövergångar (adaptrar). Övrig verkstadsindustri där diverse maskin-, metalldetaljer och verktyg används är också en stor kundgrupp.
– Vi tillverkar bland annat klipp-, stans-, bocknings- samt dragverktyg till olika verkstadsföretag. Vår verksamhet vägs även upp med produktion av detaljer som behövs för att renovera vattenkraftverk.
I Jämtland och Sverige finns det gott om energiproduktion och många kraftstationer har varit i bruk länge. Behovet av att byta ut vissa delar och göra mer eller mindre omfattande renoveringar är stort och det finns därför en omfattande marknad för reservdelar.
– Det finns bland annat ett företag i Vaplan, Nälden som renoverar kraftverk och vi har byggt upp ett samarbete där vi levererar detaljer och reservdelar som behövs för det. På samma sätt har vi, och söker vidare etablera nya samarbeten med företag inom industriservice, berättar Kjell vidare.

Volymer kommer tillbaka
Ett annat spännande område som Zenjo kommer i kontakt med via en stor kund är modifiering av militär materiel. Det ställs oerhört höga krav på underleverantörer inom området och Kjell känner sig mycket nöjd med att Zenjo är bland de utvalda.
– Vi står väl rustade med mycket kompetens och en stor maskinpark. Jag ser ljust på framtiden och tror att en stor del av våra tidigare volymer kommer tillbaka nu, säger Kjell Enarsson, som efter närmare 40 år inom verkstadsindustrin har sett både upp- och nedgångar.