Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Nästa nummer

Nr 2, 2024

Försvaret

I nästa nummer fokuserar Affärstidningen Näringsliv på Svenska försvarsföretagen, försvarsfrågorna i Sverige och Europa, utveckling av allt som ingår i totalförsvaret, samt hur kompetensförsörjningen skall klaras framöver.

Projektledare

Peter Hägg, 0705-31 01 67

Norrbotten

Det sker just nu en nyindustrialisering utan dess like i norra Sverige. Norrbotten befinner sig i centrum för den utveckling som kommer att vara avgörande för resten av landet om man talar om ett Sverige som även fortsättningsvis ska vara en framstående exportör av malm, stål och skogsprodukter.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Håkan Högberg, 0761-87 99 95

Sörmland

Flera företag har redan upptäckt fördelarna med Sörmland, och då inte minst i fråga om läget. Bland de senaste etableringarna finns Amazon Web Services, Rockwool och Arver Lastbilar. Det är en intressant trio, eftersom de representerar tre helt skilda branscher, men samtliga är lika beroende av goda kommunikationer.

Projektledare

Morgan Lundström, 0706-20 05 70

Deadline

9 maj 2024

Utgivingsvecka

Vecka 24, 2024