Fre 3 feb / År 41 / Nr 5 2022

Nästa nummer

Nr 1, 2023

Energi & Miljö, Grön omställning

Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90

Norrbotten

Det sker just nu en nyindustrialisering utan dess like i norra Sverige. Norrbottenbefinner sig i centrum för den utveckling som kommer att vara avgörande för resten av landet om man talar om ett Sverige som även fortsättningsvis ska vara en framstående exportör av malm, stål och skogsprodukter.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90

Region Örebro

Örebro län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Projektledare

Jarmo Hanell, 0705-31 01 59
Peter Hägg, 0705-31 01 67

Sörmland

Flera företag har redan upptäckt fördelarna med Sörmland, och då inte minst i fråga om läget. Bland de senaste etableringarna finns Amazon Web Services, Rockwool och Arver Lastbilar. Det är en intressant trio, eftersom de representerar tre helt skilda branscher, men samtliga är lika beroende av goda kommunikationer.

Projektledare

Morgan Lundström, 0706-20 05 70

Deadline

10 februari 2023

Utgivingsvecka

Vecka 12, 2023