Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Nästa nummer

Nr 5, 2023

Kompetensförsörjning inom försvarsindustrin

I November fokuserar Affärstidningen Näringsliv på hur världsläget påverkar svensk säkerhets- och försvarsindustri samt hur kompetensförsörjningen skall klaras framöver.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Peter Hägg, 0705-31 01 67

Norrbotten

Det sker just nu en nyindustrialisering utan dess like i norra Sverige. Norrbottenbefinner sig i centrum för den utveckling som kommer att vara avgörande för resten av landet om man talar om ett Sverige som även fortsättningsvis ska vara en framstående exportör av malm, stål och skogsprodukter.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90


Sundsvall

Sundsvall kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Projektledare

Håkan Högberg, 0761-87 99 95

Sörmland

Flera företag har redan upptäckt fördelarna med Sörmland, och då inte minst i fråga om läget. Bland de senaste etableringarna finns Amazon Web Services, Rockwool och Arver Lastbilar. Det är en intressant trio, eftersom de representerar tre helt skilda branscher, men samtliga är lika beroende av goda kommunikationer.

Projektledare

Morgan Lundström, 0706-20 05 70

Deadline

29 september 2023

Utgivingsvecka

Vecka 43, 2023