Sön 16 jan / År 40 / Nr 4 2021

Nästa nummer

Nr 1, 2022

Svensk Industri

Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Håkan Oltander, 0707-18 06 90
Morgan Lundström, 0706-200 570
Håkan Högberg, 0761-87 99 95

Kompetensförsörjning & Grön omställning Norrbotten

Norrland är åter en tillväxtmarknad där planerade företagsetableringar och investeringar förväntas uppgå till 1000 miljarder! Det öppnar stora möjligheter för företagande, bra jobb och god boendemiljö med hög livskvalitet, i teknikutvecklingens framkant. Kompetensförsörjning och Grön Omställning är ledorden för Norra Sverige.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Håkan Högberg, 0761-87 99 95

Region Jönköping Län

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Projektledare

Alexander Lundström, 0705-31 01 59
Peter Hägg, 0705-31 01 67

Deadline

17 december 2021

Utgivingsvecka

Vecka 5, 2022