Tor 29 sep / År 40 / Nr 3 2022

Nästa nummer

Nr 2, 2022

Svensk Skogsindustri

Sverige ska ligga i framkant när det gäller smart industriell utveckling. Det är inte bara en grundlös önskedröm, utan en konkret strategi som fastställts på regeringsnivå.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90

Västerbotten

Det sker just nu en nyindustrialisering utan dess like i norra Sverige. Västerbotten befinner sig i centrum för den utveckling som kommer att vara avgörande för resten av landet om man talar om ett Sverige som även fortsättningsvis ska vara en framstående exportör av malm, stål och skogsprodukter.

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Håkan Högberg, 0761-87 99 95

Region Jönköping Län

Jönköpings län kan liknas vid ett Sverige i miniatyr. Här finns lite av allt – från skog och lantbruk till avancerad teknisk industri, kryddat med fantastiska upplevelser och fina boendemiljöer.

Projektledare

Alexander Lundström, 0705-31 01 59
Peter Hägg, 0705-31 01 67

Eskilstuna & Strängnäs

Flera företag har redan upptäckt fördelarna med Eskilstuna, och då inte minst i fråga om läget. Bland de senaste etableringarna finns Amazon Web Services, Rockwool och Arver Lastbilar. Det är en intressant trio, eftersom de representerar tre helt skilda branscher, men samtliga är lika beroende av goda kommunikationer.

Projektledare

Morgan Lundström, 0706-20 05 70

Deadline

22 april 2022

Utgivingsvecka

Vecka 23, 2022