Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Affärstidningen Näringsliv

Affärstidningen Näringsliv är en fristående och politiskt obunden tidning för näringsliv och offentlig sektor, lokalt och regionalt runt om i Sverige.

Målgrupper

Affärstidningen Näringsliv vänder sig till det lokala och regionala näringslivet samt den offentliga sektorn i hela Sverige.

Obunden

Affärstidningen Näringsliv är en fristående och politiskt obunden aktör på den svenska mediamarknaden.

Innehåll

I Affärstidningen Näringsliv synliggörs det lokala och regionala näringslivet samt den offentliga sektorn, i alla delar av Sverige. Vi lyfter också fram intressanta och framgångsrika kluster inom såväl mogna som nya branscher, från sjöfart till Life Science.

Tidningsdistribution

Affärstidningen Näringsliv distribueras via flertalet av landets flygplatser, som Arlanda, Bromma, Landvetter och Malmö-Sturup. Dessutom distribueras tidningen till Sveriges Högskolor och Universitet samt företag inom det aktuella temat eller området som medverkar, offentlig sektor och till landets samtliga kommuner.

Tidning och webbplats samspelar

Med Affärstidningen Näringsliv drar du fördel av det bästa från två världar. Det är vetenskapligt bevisat att vi tar till oss, och minns information bättre, när den presenteras i tryckt form. Samtidigt som publicering online stärker er digitala närvaro vilket även förbättrar er sökbarhet.

Integritetspolicy

Läs om hur Affärstidningen Näringsliv behandlar personuppgifter. »

Cookie policy

Läs om hur Affärstidningen Näringsliv använder cookies. »

Redaktion

Ansvarig utgivare

Peter Fridén

Chefsredaktör

Maria Lind

Produktionsledare

Carina Olofsson

Projektledare

Bengt Asplund, 0705-31 08 90
Håkan Oltander, 0707-18 06 90
Morgan Lundström, 0706-20 05 70
Håkan Högberg, 0761-87 99 95
Peter Hägg, 0705-31 01 67
Mikael Segrén, 0705-46 70 71

Administration

Ekonomichef

Tomas Börjesson

Back office

Marcus Fridén

Kontakt

Växel

031–340 98 00

Epost

redaktion@naringsliv.se

Postadress

Box 2079
433 02 Sävedalen

Hitta hit

Besöksadress

Göteborgsvägen 27–29
Sävedalen