Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Universitet i framkant inom den globala rymdverksamheten

Vid Luleå tekniska universitet bedrivs både utbildning och forskning av stort intresse för den globala rymdnäringen. Rymdverksamheten befinner sig mitt i ett paradigmskifte där ny teknik spelar en avgörande roll för att tillgängliggöra rymden på ett helt nytt sätt. »

Nära samarbeten med andra rymdaktörer i Kiruna möjliggör för rymdstudenter vid Luleå tekniska universitet att jobba i skarpa projekt. Masterstudenterna Björn Dierks, Elena Fernández Bravo, Diane Delley och Jonathan Lange ska tex utveckla ett attitydkontrollsystem för fritt fallande experiment från sondraketer.