Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Trelleborg på god väg att bli en skolkommun att räkna med

Trelleborg ska bli en skolkommun att räkna med. Som ett första led i att förverkliga den nya visionen ”Trelleborg, en skolkommun att räkna med – mellan slätten och havet bygger vi kunskap och skapar drömmar”, skapas nu en röd tråd genom undervisningen från första året i förskolan till sista året i grundskolan. »

Större rektorsområden ska ge en helhetssyn på pedagogiken och undervisningen över tid, det vill säga med ett helhetsperspektiv från 1-16 års ålder. Andrea Roos kommer att vara rektor för förskolor och skolor inom ett av de nio rektorsområdena. Foto Niclas Ingvarsson
Barncancerfonden
Autism Helsida