Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Bildmaterial

För bilder som trycks i Affärstidningen Näringsliv gäller:

 • Upplösning: Minst 225 dpi (i önskad storlek)
 • Filformat: jpg (alt png, eps, pdf)
 • God konstnärlig och teknisk kvalité
 • Undvik extremt mörka bilder

Annonsmaterial

Annonsmaterial levereras enligt följande:

 • Original: Tryckbar pdf (CMYK)
 • Pdf-standard: PDF-X 4: 2008
 • Upplösning: Minst 225 dpi
 • Undvik extremt mörka bilder
 • Typsnitt, bilder och objekt skall vara inbäddade i pdf-filen
 • Skärmärken: Nej

Tidningen trycks av Pressgrannar AB, i rulloffset, på förbättrat dagspresspapper. Tryckanpassning sker när hela tidningen levereras till tryckeriet. Vill ni själva säkerställa tryckanpassningen skall färgprofilen «Coated FOGRA 39» användas.

Annonsproduktion

Affärstidningen Näringsliv kan ombesörja er annonsproduktion. För att säkerställa god kvalité gäller:

 • Manus: Levereras som word-fil
 • Logotype: Vektoriserad, sparad som eps (ej webblogo)
 • Bild: Upplösning minst 225 dpi, sparad som jpg

Annonsformat – print

 • Uppslag: 504 x 358 mm

 • Helsida: 240 x 358 mm

 • 1/2-sida, liggande: 240 x 175 mm
 • 1/2-sida, stående: 115 x 358 mm

 • 1/4-sida, liggande: 240 x 90 mm
 • 1/4-sida, stående: 115 x 175 mm

 • 1/8-sida, liggande: 240 x 60 mm
 • 1/8-sida, stående: 115 x 90 mm

 • 1/10-sida, stående: 115 x 60 mm

Produktionsledare

Carina Olofsson, 031-340 98 03