Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Bildmaterial

För alla bilder som trycks i Affärstidningen Näringsliv gäller följande:

  • Upplösning skall vara minst 200 dpi (i önskad storlek)
  • Sparade som jpg (alt png, eps, pdf)
  • Hålla god konstnärlig och teknisk kvalité

Annonsmaterial

Annonsmaterial levereras:

  • Som tryckbar pdf (RGB)
  • Upplösning 200 dpi
  • Max 240% färgmängd (undvik extremt färgmättade bilder)
  • Utan skärmärken

Tidningen trycks av V-TAB i rulloffset på dagspresspapper. Anpassning till dagspress sker när hela tidningen levereras till tryckeriet. Vill ni själva säkerställa dagspressanpassningen hämtas färgprofilen ISONews26v4 här.

Annonsproduktion

Affärstidningen Näringsliv kan ombesörja er annonsproduktion. För att säkerställa god kvalité gäller följande:

  • manus levereras som word-fil
  • logotype skall vara vektoriserad och sparad som eps
  • bilders upplösning skall vara minst 200 dpi och sparade som jpg

Annonsformat – print

Produktionsledare

Carina Olofsson, 031-340 98 03