Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

SCA och ST1 i samarbete för en hållbar framtid

Skogskoncernen SCA, Europas största privata skogsägare, har byggt en komplett värdekedja kring förnybar skogsråvara från skogen. Nyligen presenterade SCA ett joint venture-projekt tillsammans med ST1, där ambitionen är att producera förnybart fordonsbränsle baserat på tallolja.

Mikael Källgren, SCA:s affärsområdeschef för förnybar energi.

Ett långsiktigt förvaltande av den norrländska skogen har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att med bibehållen hänsyn till biologisk mångfald ta ut mer råvara än vad som görs idag. Det ger ett gynnsamt utgångsläge för SCA att skapa ytterligare tillväxt.

Skogens möjligheter

SCA har kring den växande skogen byggt ett industriellt ekosystem som skapar högsta möjliga värde i, ur och av skogen genom förnybara resurser och en resurseffektiv värdekedja. Skogen har näst intill oändliga möjligheter när det gäller förädling och mycket av det som kan tillverkas med konventionella fossilbaserade material kan också tillverkas med hållbar skogsråvara.

Ett grundläggande förhållningssätt för SCA är att ta vara på hela trädet i förädlingen. Trädets finaste delar blir sågade trävaror, och den övre smalare delen blir pappersmassa. Övriga delar som krona och grenar blir biobränsle och biprodukter ur värdeströmmarna blir bland annat tallolja som kan uppgraderas till fordonsbränsle.

Nytt bioraffinaderi byggs i Göteborg

ST1 har under en längre tid visat intresse för tallolja och under sommaren 2021 blev samarbetet med SCA officiellt då man tecknade avtal kring uppbyggnad av ett nytt bioraffinaderi i Göteborg. SCA ska leverera stora mängder tallolja till raffinaderiet, som förväntas stå färdigt redan under 2023.

– För oss på SCA betyder samarbetet att vi i ännu större utsträckning kan uppfylla våra mål när det gäller att bidra till det cirkulära samhällets utveckling, säger Mikael Källgren, SCA:s affärsområdeschef för förnybar energi.

En stor del av produktionen blir jetbränsle till flyget. Här talar man från SCA om att kunna leverera så pass mycket tallolja att det räcker till att producera grönt flygbränsle för halva Sveriges inrikesflyg. Det nya bioraffinaderiet kommer även att framställa andra biodrivmedel med hjälp av andra restströmmar utöver tallolja.

För SCA innebär joint venture-samarbetet också att man tar ett stort steg närmare koncernens högt uppsatta miljömål och samtidigt bidrar till att Sverige kommer närmare klimatmålen för 2045 och drömmen om det fossilfria samhället.