Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Nordservice i Överkalix vet det mesta om skogsvård

Företaget Nordservice AB i Överkalix vet det mesta om skogsvård. Sedan 2003 har Daniel Cedering haft sitt företag med som mest ett trettiotal säsongsanställda.

Sedan 2003 har Daniel Cedering haft sitt företag Nordservice AB i Överkalix.

- Arbetet kräver god fysik och det handlar bland annat om inventering och manuell röjning, säger Daniel. När skogen har hunnit bli ungefär 10 år brukar det vara dags för en första röjning.

Företagets Nordservice arbetsområde sträcker sig runt Östra Norrbotten.

Återkommer

De anställda består av både lokala och utländska säsongsarbetare, en målsättning är att skapa en bra arbetsmiljö så att de anställda trivs och återkommer år efter år.
Skogsvården kan delas in i beståndsanläggning och beståndsvård. Med beståndsanläggning menas anläggande av ny skog efter föryngringsavverkning genom plantering eller naturlig föryngring med fröträd. Beståndsvård är skötsel av skogsbestånd genom röjning och gallring

Trivs i skogen

Det finns många som trivs med ensamarbete i skogen. Human-kvaliteten kan ses som relativt hög i fåmans-företagen med blandad verksamhet och mera reducerad för de ensamarbetande. Naturbruksgymnasierna har ibland svårt att rekrytera elever till utbildning i skogsvård och manuell avverkning, trots att efterfrågan finns. Men Nordservice AB har det gått bra att få säsongsarbetare sedan starten 2003.