Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Komplett partner för digitala affärer

När det gäller digitala affärer är det nog få som kan mäta sig med Viaduct AB. Företaget var tidigt ute med molnbaserade tjänster som möjliggör för leverantörer och kunder att kommunicera digitalt med varandra. Antingen genom integration/sammankoppling mellan affärssystem eller via webbgränssnitt och på så vis skapa förutsättningar för ett digitalt och mer automatiserat utbyte av affärsdokument, allt från order till faktura.

Viaducts mål är att hjälpa företag att effektivisera sin digitala affärskommunikation och automatisera så många steg i handelsprocessen som möjligt i syfte att skapa bättre lönsamhet i varje affär. Inom företaget finns spetskompetens för att kunna utveckla precis det varje kund behöver för att lyfta sina digitala affärer.

– Vi har väldigt många olika typer av tjänster och produkter vilket kräver att vi har både bredd och spets rent kompetensmässigt. Det i sin tur gör att vi har en mycket spännande arbetsmiljö med mycket diversitet i våra utvecklingsprojekt. Alla kunder är olika och mycket av det vi utvecklar är anpassat helt efter kundens behov. Utan överdrift kan man säga att vi kan erbjuda en väldigt utvecklande arbetsplats för alla som är intresserade av att göra skillnad, säger Richard Hogestadh, sälj- och marknadschef på Viaduct.

Öppen företagskultur

Viaduct är ett medelstort företag med ett 20-tal anställda i Eskilstuna. Företaget har vuxit organiskt de senaste åren och lyckats behålla sin själ och hjärta, bland annat gällande den familjära stämning som gör att Viaduct är en uppskattad arbetsgivare.

– Vi har låg personalomsättning, vilket jag tycker talar för sig själv. Vidare så är vi bra på att anställa nyutexaminerade talanger vilket också ger en indikation över hur vi tänker kring utveckling och spridning av kompetens. Vi erbjuder mycket goda möjligheter för vår personal att bygga vidare på sina kompetenser inom bolaget, förklarar Richard Hogestadh.

Viaduct har en inkluderande och öppen företagskultur där medarbetarna får vara med och påverka företagets utveckling, likväl som sin egen.

Från EDI till banksystem

EDI, Electronic Data Interchange, dvs. utbyte av digitala affärsdokument och kringliggande tjänster är huvudfokus i Viaducts verksamhet och man har utvecklat verktyg som gör att alla typer av företag ska kunna bli digitala oavsett storlek och tekniska förutsättning.

Förutom att se till att transaktioner förmedlas mellan olika parter har Viaduct även ett valideringsverktyg som granskar och vid behov rättar inkommande affärsmeddelanden/digitala dokument. Utöver så informeras också automatiskt avsändaren om eventuella fel som bör åtgärdas till nästa gång.

Viaduct har även ett intressebolag tillsammans med Sparbanken Rekarne där man utvecklar och tillhandahåller skräddarsydda system inom compliance (regelverk) och processer (till exempel ärendehantering). Systemen används idag av nästan alla Sparbanker i Sverige.

– Vi har en stor fördel i att vi kan få och dra nytta av kunskaper och erfarenheter från två ganska olika verksamhetsområden. Det ger våra medarbetare möjligheter att utvecklas ännu mer. Ingen dag är den andra lik och hos oss får man hela tiden utmana sina kunskaper. Vi skapar framgång tillsammans med våra medarbetare och jag tror att det är något som många söker hos sin arbetsgivare idag, säger Richard Hogestadh avslutningsvis.